More Ribolov

Lagan i dvodijelni do tri metra

Kako izabrati štap za rekreativni spinning?

Lagan i  dvodijelni do tri metra

Spinning, odnosno po naški špinanje, iznimno je dinamična i atraktivna tehnika ribolova kojom se s obale ili mirujućeg plovila odbacivanjem i zatim privlačenjem varalice mogu loviti brojne ribe, ne samo grabljivice. Vjerojatno je zato sve popularnija i među sportsko-rekreativnim ribolovcima na moru. Sigurno bi bila i popularnija da za njezino prakticiranje nije potrebna specijalna oprema, kako osnovna, tako i pomoćna. Prvi je problem s kojim se susretne početnik odabir štapa za špinanje. A jedno od pitanja koje postavljaju svi početnici jest postoji li univerzalni štap kojim bi se moglo loviti više vrsta i veličina riba u različitim uvjetima.

Naravno, kao i za ostale tehnike udičarenja, ne postoji štap kojim bi se moglo jednako uspješno loviti sve grabljivice u rasponu od iglice i pauka do palamide i lubina. Ali, za većinu ribolovaca koji se zadovoljavaju lovom manjih i srednjih grabljivica izbor spinning štapa nije nepremostiv problem. Oni za sebe mogu naći jedan štap koji sigurno neće biti idealan baš za sve načine špinanja, ali će biti vrlo upotrebljiv čak i u rukama manje spretnog ribolovca.

Do tri metra

Iskusni špineri početnicima preporučuju upotrebu laganih štapova. Donja je granica težine bacanja takvog univerzalnog špinerskog štapa između 5 i 10 grama. S njim, uz odgovarajuću strunu, najlonsku promjera od 0,08 do 0,12 mm, te rolu koja dobro slaže, moguće je dovoljno daleko odbaciti i mali teturavac, onaj dužine 20 do 50 mm, te najmanju žlicu, veličine 0 ili 1, odnosno dužine do 3 cm.

Gornja granica težine bacanja laganog špinerskog štapa treba biti 30 do 40 grama, idealan za lov pilkerom, masivnom metalnom varalicom. Akcija takvog štapa treba biti vršna ili gornjom trećinom. Najbolje je da je svaki ribolovac sam odabere, prema tome koje ribe i kakvim varalicama najčešće lovi. U pravilu, onaj tko više lovi sitne grabljivice višenitnim strunama neće pogriješiti ako prednost dade malo mekšem štapu, jer će s njim imati manje spadanja ulova s udice nego s krutim štapom vršne akcije. No, oni koji love najlonskom strunom mogu uzeti i malo brži štap.

Što se, pak, dužine tiče, ona se može kretati u rasponu od 2,4 do 3 metra, ovisno o tome lovi li se s plovila ili obale, te njezina izgleda, ali i vrste dna neposredno uz nju.

Za lov iz plovila i s obale pune vegetacije te ostalih prepreka preporučljivo je koristiti kraći štap, ali onaj dužine 2,7 metara sigurno će u svakoj situaciji biti najprikladniji.

Važna težina

Tijekom špinanja štap se cijelo vrijeme drži u ruci, pa je njegova težina veoma važna. A težina im znatno ovisi o vrsti vlakana od kojega su izrađeni. Oni od ugljičnih niti znatno su lakši, a s obzirom na cijenu ugljičnih, karbonskih štapova, koje nikad nisu bile niže, o materijalu od kojega je štap izrađen ne treba puno dvojiti. Također, nepotrebno je dvojiti o tome iz koliko dijelova treba biti izrađen špinerski štap, jer je dvodijelni najbolje rješenje. I rukohvati ovih štapova u pravilu su dvodijelni, a zbog lakšeg dalekog odbačaja dvjema rukama dužina im treba biti barem 40 cm.

Zbog stalnog odbacivanja i privlačenja varalice, provodnici strune na špinerskim štapovima trpe velika opterećenja, pa moraju biti kvalitetni – s aluoksidnim, SiC ili titanijskim prstenima. Osim toga, provodnici moraju biti raspoređeni duž oba dijela štapa, što bliže vrhu, to međusobno bliži. Što se, pak, role tiče, treba znati da je dovoljna mala rola, kakva se najčešće označava brojevima 20 i 30, odnosno 2000 i 3000.

Naslovnica Ribolov