More Nautika

Propan curi kao voda

Plinska boca opasan je susjed u kabini broda

Propan curi kao voda

Griješe svi oni što površno misle kako propan prilikom curenja iz plinske boce ili instalacije nestaje u zraku. Zbog vlastite sigurnosti, nikada ne smijete zaboraviti važan detalj – propan je teži od zraka i, ako uistinu negdje curi, skuplja se poput vode na dnu prostora u kojem je boca ili pak otječe ispod njega u samo dno plovila ako postoji otvor ili pukotina kroz koju može proći. Na taj se način stvara potencijalni izvor eksplozije.  

Zbog svega toga treba povesti računa da se, ako je to ikako moguće, plinska boca ne postavlja u interijer brodice, nego u posebno kućište locirano na zgodnom mjestu u kokpitu broda.

Takav prostor treba biti kompaktan i posve odvojen od drugih pregrada, a korisno je u njega ugraditi i sigurnosni odvod preko kojeg plin, u slučaju propuštanja iz boce, izlazi s vanjske strane plovila ne stvarajući mogućnost eksplozije. Unatoč tome, svi oni što na plovilu kuhaju na plin trebaju imati jedan ili dva senzora za propan kako bi na vrijeme bili upozoreni na opasnost.

Naslovnica Nautika