More Nautika

Dobar dojam često prikriva loše stanje

Kako procijeniti vrijednost rabljenog plovila?

Dobar dojam često prikriva loše stanje

Kod kupoprodaje rabljenog plovila, bez obzira na tip i veličinu, snagu ugrađenih motora, broj i stanje jedara, kao i na količinu, kvalitetu i kondiciju dodatne opreme, na kraju se ipak sve svodi na to koji je iznos kupac spreman platiti za određeno plovilo, a prodavatelj prihvatiti. Taj odnos daje možda i najrealniju projekciju tržišne vrijednosti pojedinog plovila. Za plovila koja su korištena u gospodarske svrhe zahtjevi prodavatelja uglavnom su realniji nego kod prodaje osobnoga plovila, kad vlasnik u cijenu često uračuna i svoj emocionalni odnos prema brodu, opet bez obzira na to radi li se o maloj brodici ili jahti.

Napumpane cijene

Pri određivanju cijene neki se vlasnici ravnaju prema oglasima o prodaji istih ili sličnih modela objavljenima u novinama i nautičkim magazinima ili oglašenima na web-stranicama agencija za prodaju plovila. Nedoumice i problemi nastaju kad istaknutu cijenu uzimaju kao relevantnu vrijednost svoga plovila. Podaci koji se ovdje mogu pronaći mogu biti dosta korisni, međutim, navedene iznose treba uzeti s velikom rezervom. Nije pravilo, ali iskazane cijene često sadrže proviziju posrednika i unaprijed predviđen prostor za cjenkanje, što je ponekad i više od 30 posto od iznosa kojim bi prodavatelj bio zadovoljan. Nije rijedak ni slučaj da se isto plovilo može pronaći u ponudi više agencija, ali sa znatnim razlikama u cijeni. Plovila s istaknutim realnim ili povoljnijim cijenama uglavnom su ili tek objavljena ili već prodana.

Formule i tablice

Radi lakšeg snalaženja u procjeni rabljenog plovila, neke su agencije osmislile formule, a neke izradile tablice za procjenu, uglavnom temeljene na tri osnovna podataka: tip plovila, veličina i godina proizvodnje. Kod nas su najpopularnije Schwacke List Marine, međutim, potrebno je posebno naglasiti kako su izračuni i u ovim tablicama temeljeni na dosta šturim ulaznim podacima. Karakteristike pojedinačnih modela zanemarene su i izračun se temelji uglavnom na tipu plovila, dijeleći ih na: pomoćne brodice, katamarane, jedrilice, motorne brodice, jahte na jedra, motorne jahte, gumenjake i jet-ski. Shodno tome, postotak pada vrijednosti jednak je za sve modele određenog tipa plovila, a stvarne su razlike uglavnom drastične.

Dakle, procjena temeljena na tim tablicama dosta je općenita i može poslužiti samo kao orijentir u odnosu na sve ostale parametre. Uostalom, izdavač to i navodi u predgovoru. Osim toga, navedeni se iznosi odnose na standardno opremljena plovila, korištena u osobne, a ne gospodarske svrhe, te da su s obzirom na godine starosti u korektnom stanju. Međutim, ovisno o stvarnom stanju plovila, odstupanja ovdje mogu biti znatna.

(CIJELI TEKST DOSTUPAN JE U TISKANOM IZDANJU OTVORENOG MORA BR. 212 I ONLINE PRETPLATNICIMA NA WWW.OTVORENOMORE.COM)

Naslovnica Nautika