More Nautika

NAUTIČKI SAVJETNIK

Što kad mjerači razine tekućina u spremnicima otkažu poslušnost?

NAUTIČKI SAVJETNIK

Stanje razina tekućine u brodskim spremnicima – bilo da je riječ o gorivu, vodi, crnim ili sivim vodama, važna je informacija svakom kapetanu, neovisno o tipu i veličini plovila. Stoga, pokazivači razine trebaju biti standardan dio opreme, a informacija koju nam prikazuju jasna i precizna, inače ćete teško znati koliko goriva ili vode još imate na raspolaganju. Sistem se uvijek sastoji od dva osnovna dijela: instrumenta (pokazivača) na kojem očitavamo razinu i davača postavljenog na spremniku.

Kod prijenosnih spremnika lako možemo otvoriti čep i pogledati koliko još imamo goriva ili pogledati prozirnu traku koja se proteže po visini spremnika. Jednostavni mehanički pokazivači obično su ugrađeni na čepu s plovkom. Na prozirnom dijelu čepa očitavamo razinu goriva ili je plovak izveden tako da klizi po metalnoj spirali, a zakretanjem spirale pomiče se i kazaljka na pokazivaču. Ovo rješenje je jeftino i praktično, ali samo za male i prijenosne spremnike.

Struja i magnet

Kod plovila s ugrađenim spremnicima stvar je malo kompleksnija. Danas postoje davači koji rade pneumatski ili pomoću ultrazvuka, ali najčešće susrećemo modele napajane strujom i žicama povezanim s pokazivačem. Takve davače razlikujemo po načinu na koji se mijenja otpor, odnosno napon struje u njima. Najjednostavniji i ujedno najjeftiniji su oni gdje se pomicanjem plovka mijenja otpor na otporniku, a time i veličina napona, što onda uzrokuje pomicanje kazaljke na instrumentu. Postoje modeli s polugom i plovkom, ali je bolja izvedba kada se plovak kreće po jednoj ili dvije osovine.

Još skuplji i pouzdaniji su davači na principu kontakta. Kontakti su smješteni u hermetički zatvorenoj cijevi oko koje klizi plovak s permanentnim magnetom. Prelaskom magneta preko kontakta zatvara se strujni krug različitog otpora, odnosno napona, a na pokazivaču se očitava vrijednost. Što je više kontakata, preciznost očitavanja je veća, davač precizniji i skuplji. Najskuplji i najprecizniji su davači s kapacitivnim sondama. U osnovi, to su dvije metalne šipke međusobno udaljene nekoliko centimetara i predstavljaju jednu vrstu kondenzatora. Kako se spremnik puni, tako se mijenja kapacitet kondenzatora, a time i napon, odnosno otpor koji registrira pokazivač.

Automatska korekcija

Pokazivači razine rade poput voltmetra i mjere napon na davaču. Analogne pokazivače (s kazaljkom) sve češće zamjenjuju elektronički s procesorima sposobnima korigirati odstupanja zbog oblika i veličine tanka, te obraditi vrijednosti podataka s davača i na displeju prikazati vrstu medija koji se pohranjuje i u kojem tanku... Kod onih sofisticiranijih postoji mogućnost ugradnje mjerača protoka na cijevima i očitavanja podatka o potrošnji medija iz tanka.

Bez obzira na način mjerenja, zamjena davača je jednostavna, ali kako je često obave stručne osobe, mnogi su i dalje prisiljeni prikazane vrijednosti korigirati prema vlastitu iskustvu i brojiti prijeđene milje i radne sate od zadnjeg tankanja. Kod postavljanja davača najčešća pogreška je zanemarivanje veličine i oblika tanka, često nepravilnog oblika prilagođenog trupu. Pri odabiru davača pažnju treba obratiti na veličinu, odnosno dubinu dosega, te kako će na njegov rad utjecati kapacitet i oblik tanka i može li se uopće pojedini modeli davača ugraditi u konkretni spremnik.
Još jedna od čestih pogrešaka pri instalaciji jest provjera kompatibilnosti davača i pokazivača.

Naime, ovisno o načinu na koji stvaraju otpor, davači šalju različite vrijednosti u Ohmima, a instrumenti ih čitaju prema svojim postavkama. Recimo, ako davač šalje vrijednost od 0 Ohma kad je pun, a 90 Ohma kada je prazan, a instrument čita vrijednosti od 90 Ohma kada je pun, a 0 Ohma kada je prazan, instrument će pokazivati obrnute podatke. Ovisno o davaču, ponekad ćete jednostavnom zamjenom žica moći dobiti ispravnu vrijednost, ali u većini slučajeva će se morati mijenjati ili davač ili instrument.

Čišćenje davača

Za razliku od analognih, elektronički pokazivači u svojim postavkama imaju mogućnost odabira više raspona vrijednosti. Mana im je što imaju dosta pokretnih dijelova, a sve što se pomiče nakon nekog vremena može blokirati ili otkazati. Uz to, ljuljanje na moru uzrokuje velike oscilacije pa je najtočnije stanje očitano kada plovilo miruje. Ponekad se na pokretnim dijelovima ili šipkama nataloži ponešto od sadržaja spremnika, što može blokirati pokretne dijelove, a time i utjecati na preciznost očitavanja vrijednosti. Stoga je potrebno povremeno davače očistiti.

Prema onome što smo vidjeli kod nekih proizvođača, ima dosta nerazumijevanja i pogrešaka prigodom odabira i ugradnje davača i instrumenata goriva. Imali smo prilike vidjeti ugrađeni davač, gdje su meštri koristili silikon za brtvljenje otvora na rezervoaru, a pritom su nešto silikona ostavili na plovku. Osim što to nije bilo dobro za motor, jer se silikon razgrađuje u gorivu, plovak bi se često zaglavio u određenom položaju. Rezultat je bio pogrešno prikazivanje razine goriva. Zbog toga se vlasnik u šali hvalio da njegov motor ne troši već proizvodi gorivo, no u nekoj drugoj situaciji ta mu je očitana štednja mogla prouzročiti velike neugodnosti.

Naslovnica Nautika