Mišljenja Parangall

Parangall

Komisija EU-a: ograničiti snagu MP3 uređaja

Europska komisija predlaže da se na svim MP3 playerima uključujući i iPodove koji se prodaju na području Europske unije ograniči maksimalna jačina zvuka.

Takav prijedlog proizišao je iz prošlogodišnjeg izvještaja u kojem stoji podatak kako je čak 10 milijuna Europljana u ozbiljnom riziku trajnog gubitka sluha zbog preglasnog slušanja glazbe tijekom duljeg razdoblja.

Stručnjaci Europske unije slažu se da je 85 decibela gornja granica sigurnog slušanja glazbe, iako bi neki uređaji omogućavali i slušanje glazbe i na sto decibela.

Već u siječnju će početi konzultacije svih tijela Europske unije mjerodavnih za standardizaciju, a do proljeća se očekuje konačni dogovor. Neki MP3 playeri koji se sada nalaze na tržištu mogu emitirati glazbu jačine 120 decibela, što je količina buke jednaka onoj kakvu uzrokuje polijetanje putničkog zrakoplova.

O tome ništa ne piše u uputi za upotrebu, iako proizvođači imaju obvezu upoznati korisnike s mogućim rizicima za zdravlje. Savjetnik za audiologiju dr. Robin Yeoh kaže:

“Sve više mladih ljudi dolazi mi zbog šuma u uhu ili gubitka sluha zbog direktnog izlaganja glasnoj glazbi. Ranije su takva oštećenja bila uglavnom rezervirana za radnike izložene industrijskoj buci.”

j.l.

Naslovnica Parangall