Kultura Kultura

OKRUGLI STOL

Desnica na Peristilu

OKRUGLI STOL

Okrugli stol "Vladan Desnica i Split" održat će se u petak, u 11 sati, u Centru Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III. Okrugli stol o velikome piscu održava se u povodu izlaska iz tiska Zbornika radova s Desničinih susreta 2014. "Vladan Desnica i Split 1920. – 1945." i Zbornika radova s Desničinih susreta 2015. "Split i Vladan Desnica 1918. – 1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike". Zbornike su uredili Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, a objavljeni su u nakladi obaju fakulteta. Povod skupu je i pedeseta obljetnica piščeve smrti. Desnica se rodio u Zadru 17. rujna 1905., a preminuo u Zagrebu 4. ožujka 1967. godine.

U raspravi sudjeluju: Boris Bui, Aleksandar Jakir, Jagoda Kecman, Siniša Kekez, Petar Krolo, Nata Labus-Radas, Nebojša Lujanović, Edi Matić, Jurica Pavičić, Šime Pilić, Drago Roksandić, Tonći Šitin, Nada Vučičić i Denis Zorić.
Skup organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca – Splitski ogranak. Održavanje skupa financijski i materijalno pomažu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Filozofski fakultet u Splitu. Ulaz je slobodan.

Naslovnica Kultura