Dalmacija Zadar

Studija utjecaja na okoliš

Igralište za golf (ne) ugrožava Vransko jezero

Studija utjecaja na okoliš

Dok su predstavnici ekoloških udruga iznijeli čitav niz primjedbi na Studiju, njezini autori su odbacili većinu prigovora tvrdeći kako nema opasnosti za Vransko jezero

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za golf-igralište na Baštijunskom brigu kod Biograda okupila je u petak više ekoloških udruga koje su upozorile na moguće dugotrajne štetne posljedice izgradnje golf-igrališta na okolne ekološke sustave, kao što su park prirode Vransko jezero, zaštićeni ornitološki rezervat te brojni podzemni vodotoci na tom krškom području.

Predsjednica udruge Eko Zadar Atana Grbić pročitala je pet punih stranica primjedbi na Studiju, koju je izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

 - Studija nije ispoštovala zakonsku proceduru; kod njezine izrade nije korištena najnovija dostupna literatura niti je na njoj bio angažiran ijedan stručnjak ornitolog; potrošnja vode za održavanje golf-terena isušit će podzemne vodotoke Vranskog jezera i močvarnog staništa ptica; prekomjerno korištenje pesticida i umjetnih gnojiva trajno će ugroziti biljni i životinjski svijet te utjecati na biološku raznolikost, bile su samo neke primjedbe Atane Grbić.

Njoj se pridružila stručna suradnica PP-a Vransko jezero, biologinja Maja Ćuže, istaknuvši da Park prirode kao institucija uopće nije bio kontaktiran prigodom izrade Studije, te ornitolog Ivan Budinski iz udruge za biološka istraživanja BIOM iz Zagreba.

 - Pozivate se na EU standarde kod izrade Studije koji kažu da biološka istraživanja za golf treba raditi tijekom 12 mjeseci, a ne samo na pojedinim mjestima u samo određeno doba godine, što ste vi napravili.

Tako se ne može dobiti stvarna slika života na tom području, kazao je Budinski ističući da je na raspravu došao iz Zagreba iziritiran biološkim dijelom studije koji nije dobro napravljen.

Dr. Aleksandra Anić Vučinić je u ime izrađivača studije većinu prigovora odbacila, ali i prihvatila svaku primjedbu koja bi mogla pomoći poboljšanju sustava mjera zaštite okoliša nakon izgradnje golf-igrališta.

 - Voda za održavanje golf-terena sigurno neće ugroziti podzemne vodotoke Vranskog jezera, niti će utjecati na onečišćenje okoliša. Naime, lokacija nije u vodozaštitnom području, a količina pecticida i kemikalija koje se koriste u održavanju golf-igrališta, deset puta su manja od količina koje se sada koriste na poljoprivrednim površinama u blizini, kazala je dr. Anić Vučinić, dodajući da na području golf-terena ne postoje močvarna staništa, zbog čega nisu angažirali ornitologa.

 - Nikome od nas nije cilj narušavanje prirode. Napravit ćemo sve da okoliš bude sačuvan od bilo kakvih štetnih pojava. Prihvatit ćemo sve primjedbe koje mogu poboljšati Studiju i mjere zaštite kod njezina provođenja, kazala je dr. Aleksandra Anić Vučinić, koja je dosad sudjelovala u izradi 40-ak studija utjecaja na okoliš od kojih je samo jedna bila za golf-igralište, i to u Fratarskoj šumi u Istri.

IVICA NEVEŠĆANIN

Površina 140 hektara

Vlasnik tvrtke Golf-centar Biograd koja želi izgraditi prvo golf-igralište u Dalmaciji s 27 rupa je zagrebački građevinski poduzetnik Antun Mikec, vlasnik VMD prometa. Na projektu Biograd radi već nekoliko godina i dosad je za otkup zemljišta, dokumentaciju i potrebna istraživanja utrošio oko 1,5 milijuna eura. Ukupna investicija u golf-igralište i prateći resort sa 700 ležajeva u kategoriji pet zvjezdica procjenjuje na oko 80 milijuna eura. Inače, površina golf-terena zauzet će 140 hektara, uključujući i 10 hektara sadašnjega komunalnog deponija. Osim sanacije deponija, koji u visini 35 milijuna kuna sanira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Biograd će na ime komunalnog doprinosa dobiti oko četiri milijuna kuna.

Naslovnica Zadar