Dalmacija Zadar

pobjeda udruge franak

U Zadru donesena prva pravomoćna presuda: banka mora vratiti preplaćene kamate

pobjeda udruge franak

Saborski zastupnik stanke Snaga Goran Aleksić izvijestio je u četvrtak kako je na Županijskom sudu u Zadru donesena prva pravomoćna presuda kojom je Splitskoj banci naloženo da vrati preplaćeni iznos kamata zbog nezakonitih promjena kamatnih stopa. 

"Danas sam saznao da je tužitelj Šime Rušin iz Zadra dobio pravomoćnu presudu protiv Splitske banke. Županijski sud u Zadru je odlučio da se tužitelju mora vratiti preplaćeni iznos kamata zbog nezakonitih promjena kamatnih stopa", rekao je Aleksić (na slici) novinarima u Saboru.

Podsjetio je da je do sada samo jedna takva presuda postala pravomoćna, ali zato što se tužena banka na nju nije žalila, dok se ovdje radi o odbijanju žalbe na prvostupanjsku presudu. 

"To je sad gotova stvar, sada možemo očekivati tsunami takvih presuda. U svakom slučaju, to može biti ohrabrenje svima koji još nisu tužili da tuže i zatraže svoje preplaćene kamate", ocijenio je Aleksić. Napomenuo je da je dvojbeno hoće li sudovi na isti način postupati i kod konvertiranih kredita u švicarskom franku. 

"Ovdje se radi o kreditu u kojem nije izvršena konverzija, jer je otplaćen prije konverzije. Ne možemo znati hoće li se i kod konvertiranih kredita primjenjivati ista pravila, to nije sigurno. Ohrabrenje ide prije svega prema onima koji nisu imali CHF kredite nego euro i kunske kredite, a koji svi imaju isti, nezakonit način promjene kamatnih stopa", pojasnio je. 

Po Aleksićevim procjenama, banke su nezakonito mijenjale kamate u 100.000 kredita, ukupne vrijednosti oko pet milijardi kuna. 

HUB: Aleksićeve izjave su neodgovorne

Hrvatska udruga banaka poslala je medijima priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatska udruga banaka ne može tumačiti pojedinačne individualne postupke, ali većina dosad presuda, među kojima i pravomoćnih je u korist banaka. Dosada su uglavnom sudovi zauzeli sljedeća pravna stajališta, odbijajući tužbeni zahtjev u cijelosti:

- Da Zakon o obveznim odnosima izrijekom dopušta ugovaranje promjenjive kamatne stope.

- Odredba o promjenjivosti kamatne stope nije zabranjena i stoga nije ništetna, jer nije protivna prisilnom propisu.

- Konkretne kamatne stope koje su bile u primjeni u konkretnom ugovoru, određene su na temelju ugovorne ovlasti, čiji je smisao prilagodba kamatne stope uvjetima na tržištu, pa se ne može smatrati da kamatna stopa nije odrediva.

- Nijedna od primijenjenih kamatnih stopa ne prelazi zakonom najvišu dopuštenu stopu ugovorne kamate.

Podsjećamo, prije konverzije, a nakon presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske o pitanju promjenjivosti kamatnih stopa, jedan manji broj građana zaduženih u švicarskim francima (CHF) je podnio tužbe protiv banaka. 

Potpisom ugovora o koverziji, korisnik CHF kredita stavljen je u isti položaj s ostalim korisnicima kredita vezanih uz EUR.

Ne ulazeći u pojedinačni sudski spor, ponavljamo naše pravno utemeljno stajalište da su banke sve ugovore s klijentima u kojima je navedena promjenjiva kamatna stopa, sklapale sukladno aktualnim zakonima. 

Kretanje kamatnih stopa na stambene kredite u Hrvatskoj u cijelom proteklom vremenu bile su usklađene s kamatnim stopama na iste kredite u drugim, nama sličnim europskim zemljama.

Ujedno, smatramo neodgovornim već više puta izrečene izjave saborskog zastupnika Gorana Aleksića kojim  javno optužuje banke da nezakonito posluju. 

Njegove tvrdnje o tzv. nezakonitosti ugovora na kredite temelje se na krivoj primjeni materijalnog prava i pogrešnoj interpretaciji odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.“

PSD

Naslovnica Zadar