Dalmacija Zadar

Gradska vlast i najveća hotelska kuća “u kupe i špade”

‘Ilirija’ traži 7 izmjena planova

Gradska vlast i najveća hotelska kuća “u kupe i špade”

Najveći biogradski hotelijer uložio bi čak 75 milijuna eura u gradnju novih hotela i megamarine. A gradonačelnik Ivan Knez poručuje kako i drugi imaju planove za gradnju novih hotela

Najveći biogradski hotelijer uložio bi čak 75 milijuna eura u gradnju novih hotela i megamarine. A gradonačelnik Ivan Knez poručuje kako i drugi imaju planove za gradnju novih hotela

Direktor Goran Ražnjević
Hotelijerska kuća “Ilirija” d.d. iz Biograda, u većinskom vlasništvu australskog Hrvata Davora Tudorovića, željela bi u idućih pet-šest godina investirati između 50 i 75 milijuna eura u razvoj postojećih i gradnju novih turističkih kapaciteta visoke kategorije na području Biograda.

Svoje želje u obliku prijedloga uputili su gradskoj upravi, ali i medijima, u sklopu aktualnih izmjena i dopuna gradskoga prostornog plana, a konačnu odluku o njima donijet će Gradsko poglavarstvo odnosno Gradsko vijeće Biograda.

Ilirija predlaže sedam izmjena prostornog plana na mjestima gdje u svome vlasništvu, u dugogodišnjem zakupu ili pod koncesijom, već ima hotele, zemljište i more.

Na prvome mjestu traže dopuštenje za izgradnju aneksa hotela Adriatic za 80 novih smještajnih jedinica s četiri zvjezdice, s kongresnim centrom i podzemnom garažom.

Time bi se broj postelja sa sadašnjih 650 povećao na 850 do 1000. Na mjestu postojećeg Tenis centra u park šumi Soline gradili bi moderni hotelski kompleks s pet zvjezdica i pripadajućim sadržajima, kapaciteta 600 kreveta, zbog čega traže prenamjenu te zone iz rekreacijske u turističku zonu za hotele. I za oko 20 tisuća kvadrata terena na predjelu zone Primorje, označenog kao zaštitni krajobraz, Ilirija traži prenamjenu u turističku zonu za izgradnju naselja ekskluzivnih vila hotela visoke kategorije.

Traže, nadalje, da se marina ispred hotela Kornat i Ilirija iz komunalne prenamijeni u luku nautičkog turizma koja bi se proširila za stotinjak novih vezova.

Grad bi tako dobio potrebne komunalne vezove, smatraju u Iliriji, a stvorili bi se i uvjeti za pristajanje 10-ak megajahti dužine preko 25 metara. Također predlažu i proširenje marine “Kornat” do 100 novih nautičkih vezova za prihvat jahti dužih od 20 metara te usklađivanje granica zone kampa “Park Soline” s granicama iz županijskoga prostornog plana, čime bi se zona kampa sa sadašnjih pet proširila na 15 hektara.

Prema riječima predsjednika Uprave Ilirije Gorana Ražnjevića usvajanje svih predloženih izmjena Biogradu bi donijelo povećanje turističkih rezultata za 30 posto, a isto toliko povećala bi se i stopa zaposlenosti.

Na pitanje koliko će to biti moguće, s obzirom na poznate zategnute odnose između Ilirije i gradonačelnika Ivana Kneza, Ražnjević je rekao: - Ne opterećujem se time hoće li prijedlozi biti prihvaćeni. Smatram da su naši prijedlozi dio društvene odgovornosti koju kao tvrtka osjećamo prema Biogradu i našem poslu. 

Ilirija ponovno želi graditi u park šumi Soline / CREDIT 

Knez: ‘Ništa od hotela s pet zvjezdica’

Gradonačelniku Biograda Ivanu Knezu (HDZ) nisu detaljno poznati prijedlozi Ilirije, ali mu je čudno da se opet inzistira na prenamjeni park šume Soline iz rekreacijske zone u zonu za hotel s pet zvjezdica.

- Za takvo što potrebno je prethodno izvršiti izmjenu Županijskog prostornog plana. Naše izmjene moraju biti u skladu s njim - naglašava Knez.

Dodaje da je Grad aktualnim izmjenama predvidio šest novih lokacija za hotele te da osim Ilirije ima i drugih tvrtki zainteresiranih za ulaganje u Biograd. Knez tvrdi da su sve nove lokacije za hotele u skladu s turističkim zonama iz prostornog plana županije.

Druge prijedloge Ilirije nije htio komentirati, a konačnu odluku o njima, kaže, donijet će Poglavarstvo odnosno Gradsko vijeće Biograda.

Naslovnica Zadar