Dalmacija Zadar

nekima mrak na oči

Minstrica 'upalila' bagere na Viru: evo čije će kuće biti srušene; Načelnik Kapović: Konačno uvođenje reda

nekima mrak na oči

Foto: Jure Mišković / CROPIX

Bageri Ministarstva graditeljstva u utorak su počeli s akcijom ukljanjanja bespravnih objekata na otoku Viru. Prvi objekt rušen je na predjelu Virić gdje je na poljoprivrednom zemljištu niklo pravo malo naselje - dijelom su to bile kamp kućice s nekakvom nadstrešnicom, a ima i malih zidanih katnica.

Prije dolaska bagera Ministarstva, u stvari bagera jedne tvrtke iz Pule koja obavlja ovaj posao, nekoliko bespravnih graditelja sami su počelu uklanjati svoje objekte.

Na Viru je sada rješenje za ukljanjanje dobilo desetak objekata, na predjelu Virići i Stalita, od kojih se većim dijelom radi o temeljima i započetoj gradnji a na popisu za rušenje koje se planira obaviti do kraja tjedna je i jedna veća kuća. Riječ je o objektima građenim poslije 21. lipnja 2011. godine, koji su izvan građevinske zone.

Ovo je već treća akcija rušenja bespravnih objekata na Viru, u posljednjih desetak godina, u prošloj prije sedam godina srušeno je čak 103 kuće, a tada je bilo izdano 500 rješenja za rušenje.

- To je bilo selektivno rušenje jer na Viru je oko osam tisuća kuća bez potrebnih dozvola, kaže načelnik Krsitijan Kapović.

- Ovo je u biti rezultat četiri desetljeća bezakonja indirektno potaknutog od države jer se najprije dozvoljavala bespravna gradnja,davani su i komunalni priključci. Mi na Viru već deset godina tražimo zakon o legalizaciji, mislim da smo nepravedno stigmatizirani kao devastirano mjesto a sami ne možemo ništa učiniti protiv toga. Sada imamo zakon o legalizacji, ovo zadnje rješenje je čak preliberalno jer se dozvoljava legalizacija objekata na poljoprivrednim površinama i onih koji nisu u građevinskoj zoni. Sada se sve moglo leglizirati, no gradilo se i nakon datuma za koji je država rekla da više neće praštati.

- Prijave naše komunalne službe nisu imale nekog efekta, poslali smo više stotina prijava Ministarstvu graditeljstva, a reakcija nije bilo. Sada Ministarstvo provodi akciju rušenja, lokalna samouprava nema s tim ništa, ali pozdravljamo akciju jer je to ipak konačno uvođenje reda. Jer ne možemo stati iza ljudi koji su gradili nakon datuma određenog kao krajnji rok za mogućnost legalizacije. No žao nam je đšto u proteklih sedam gfodina od zadnjeg uklanjanja nelegalnih objekata država nije poduzimala ovakve korake, rekao je Kapović.

Akcija rušenja se nastavlja na predjelu Slatina.

Iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja priopćili su da je jutros nastavljena akcija uklanjanja bespravno izgrađenih građevina.

- Trenutno se uklanjanje vrši na području Zadarske županije točnije otoka Vira i predviđa se da će akcija trajati tjedan dana. Na navedenom području u planu je uklanjanje 10 građevina. U ovoj se fazi uklanjaju građevine koje nemaju uvjeta za legalizaciju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, bilo da vlasnici nisu u roku podnijeli zahtjev, bilo da su građevine građene nakon orto foto snimke tj. 21.6.2011., bilo da su izgrađeni samo temelji, a uvjet je propisan Zakonom da građevina bude izgrađena najmanje do jedne etaže, bilo da se nalaze na lokacijama na kojima legalizacija nije moguća tj. isključena je člankom 6 Zakona itd.

Na terenu se uz građevinske inspektore nalaze i policijski službenici te ugovorni izvođač Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Građevinska inspekcija započet će sa pregledom terena da sazna da li je vlasnik ili investitor nekog od predviđenih objekata za uklanjanje započeo sa rušenjem ili ga je već uklonio - navode iz Ministarstva, navodeći i popis kuća koje će biti srušene.

E. ŠPRLJAN, PSD


Evo koje će kuće biti srušene:

INVESTITOR: S.C.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: otok Vir, predjel "Velika slatina", k.č. 2381/1, k.o. Vir
Namjena i veličina: stambena građevina na betonskoj podlozi 8,02 m x 6,02 m, katnosti P
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: N.Z.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: betonski plato tlocrtne veličine 6,97 x 6,05m sa nadstrešnicom i betonski plato tlocrtne veličine 3,45 x 2,45 + 1,00 x 1,25m sa prizemnom građevinom - spremištem tlocrtne veličine 3,45 x 2,20 metara
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.L.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: betonski plato tlocrtne veličine 6,00 x 5,60 + 3,50 x 1,85 m, na kojem je postavljena kamp kućica i betonski plato tlocrtne veličine 2,35 x 1,20 m sa prizemnom građevinom istih tlocrtnih dimenzija
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: S.B.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: stambena građevina katnosti P+1 kat ukupne tlocrtne veličine 6,52 x 7,40 m razvedenog oblika sa vanjskim stubištem tl.vel.3,10 x 1,00 m, betonski plato tlocrtne veličine 1,30 x 1,08 metara sa prizemnom građevinom – vanjski tuš tlocrtne veličine1,20 x 1,03 m, betonski plato tlocrtne veličine 5,65 x 2,75 m, nogostupi tlocrtne veličine 6,52 x 0,50 m, 2,46 x 0,70 m, te 3,10 x 1,00 + 2,00 x 1,00 m
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.A.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina k.č.2189/14 k.o.Vir
Namjena i veličina: betonska podloga 3,75x1,15+1,3x7,90,građevina dimenzija 2,45x5,65m-P
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: R.B.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir, predjel "Virić", dio k.č. 13914, k.o. Vir
Namjena i veličina: drveno-metalna nadstrešnica za kamp kučicu, betonska ploča na koju je postavljena kamp kučica i sanitarni čvor na betonskoj podlozi s tipskim pvc spremnikom za vodu.
Stanje građevine 2012: u gradnji
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.M.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: prizemna građevina 2,90x5,60; betonska ploča 7,95x3,80
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: M.L.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: prizemna građevina 4,10x4,20m
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: R.J.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir, predjel "Virić", dio k.č. 13914, k.o. Vir
Namjena i veličina: prizemna drvena građevina i uzidano postolje za tipski spremnik za vodu na betonskoj podlozi 3,10 x 2,00 metara
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: T.Š.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: betonska ploča 7,15x3, 4x2, 5x2,6; prizemna građevina 2,9x5,6+1.4x2,4; sanitarni čvor 1,6x1,35
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO VirNaslovnica Zadar