Dalmacija Zadar

GRAD se PRIPREMA ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNIH KUĆA

TRI ZONE Zadar: komunalni doprinos za kuću od 100 kvadrata 23.625 kuna

GRAD se PRIPREMA ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNIH KUĆA

Prva zona je područje Poluotoka, na kojemu će doprinos ostati 135 kuna po kubičnome metru, dok će cijeli kopneni dio grada biti svrstan u drugu zonu, u kojoj će komunalni doprinos biti smanjen za pet posto i plaćat će se 128,25 kuna po kubiku. Treću zonu

Po Odluci o komunalnom doprinosu, na području grada Zadra do sada su postojale samo dvije zone naplate, pa se za površine u kopnenom dijelu grada plaćalo 135, a na otocima 81 kunu za prostorni metar.

Radi legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, Gradsko će vijeće tu odluku izmijeniti i odrediti tri umjesto dosadašnje dvije zone naplate komunalnog doprinosa, čime se nastoji smanjiti iznose naknada za zadržavanje zgrada u prostoru.

Prva je zona područje Poluotoka, na kojemu će doprinos i nadalje ostati 135 kuna po kubičnome metru, ali u tom je dijelu grada ionako najmanje bespravnih objekata, dok će cijeli kopneni dio grada biti svrstan u drugu zonu, u kojoj će komunalni doprinos biti smanjen za pet posto i plaćat će se 128,25 kuna po kubiku.

Treću zonu čine otoci, za koje se cijena od 81 kune nije mijenjala. Spreman izračun Upravni odjel za graditeljstvo napravio je i izračun iznosa komunalnog doprinosa za kuće od 100, 200 i 400 četvornih metara.

Komunalni doprinos za građevinu od 100 kvadrata (350 kubika) u prvoj će se zoni plaćati 23.625 kuna, u drugoj 22.443, a u trećoj 14.175 kuna. Za kuće od 200 kvadrata (600 kubika) u prvoj zoni doprinos je 40.500 kuna, u drugoj 38.475 kuna, a u trećoj 24.300 kuna.

Za kuću od 400 kvadrata (1200 kubika) u prvoj će se zoni plaćati 121.500 kuna komunalnog doprinosa, u drugoj 115.425 kuna, a u trećoj 72.900 kuna.

− Ne bih se složio s ocjenom da smo malo snizili cijenu doprinosa, jer to nije ni bila intencija zakonodavca niti se to od nas očekivalo. Mi smo ipak smanjili iznos, a cijeli paket odluka olakšava legalizaciju, i to na način da budemo koliko-toliko pravedni prema ljudima koji su zakonito i legalno gradili − objašnjava gradonačelnik Zvonimir Vrančić.

− Očekujete li nezadovoljstvo zbog toga što će cijena komunalnog doprinosa u legalizaciji biti ista u Crnom i Diklu?

− Ne, komunalni doprinos nije kategorija koju određuje atraktivnost lokacije. Od komunalnog doprinosa gradimo komunalnu infrastrukturu, a to je često skuplje u perifernim, navodno neatraktivnim dijelovima grada nego u centru − kaže Vrančić.

Okvir Grad će subvencionirati kamate Na nezakonito izgrađenoj zgradi, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, moći će se ozakoniti još jedna etaža i sve podzemne etaže, piše u već pripremljenoj odluci koju bi Gradsko vijeće uskoro trebalo usvojiti.

Ako se građani odluče podići namjenske kredite kod poslovnih banaka za legalizaciju bespravnih kuća, Grad će im subvencionirati 2,5 posto kamata.

Za zgradu u drugoj zoni naplate komunalnog doprinosa sa 100 kvadrata bruto izgrađene površine i s 350 kubika plaćat će se 22.443 kune komunalnog doprinosa, 7875 kuna vodnog doprinosa i kazna u iznosu od 2467 kuna, što je ukupno 32.786 kuna. Osim toga, treba platiti i izradu projektne dokumentacije i upravne pristojbe.

Predrag Opačić

Naslovnica Zadar