Dalmacija Split

korisnici doplatka zabrinuti za svojA prava JER se potvrde o prihodima izdaju tek od 1. travnja, NO IZ hzmo-a PORUČUJU:

Za ‘dječji’ nije nužna potvrda s Porezne

korisnici doplatka zabrinuti za svojA prava JER se potvrde o prihodima izdaju tek od 1. travnja, NO IZ hzmo-a PORUČUJU:

Podatke o ostvarenim prihodima HZMO pribavlja ponajprije od Porezne uprave ili, ako to nije slučaj, Zavod potvrdu traži od same stranke. U svakom slučaju, korisnik dječjeg doplatka neće biti zakinut ako je na vrijeme podnio zahtjev

CROPIX
Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje poručuju građanima, zabrinutima da neće dobiti dječji doplatak jer Porezna uprava trenutno ne daje prije 1. travnja potvrde o ostvarenim prihodima iz prošle godine, da korisniku doplatak pripada od dana podnošenja zahtjeva, bez obzira na to kada je zahtjev riješen.

Zahtjev ne mora nužno imati i potvrdu Porezne uprave jer podatke o ostvarenim prihodima HZMO pribavlja ponajprije od Porezne uprave ili, ako to nije slučaj, Zavod potvrdu traži od same stranke.

U svakom slučaju, korisnik dječjeg doplatka neće biti zakinut ako je na vrijeme podnesen zahtjev.

“Korisnici doplatka za djecu, koji su ostvarili pravo na doplatak za djecu za 2009. godinu, da bi nastavno ostvarili pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka 2010., bez prekida u isplati, trebali su obnoviti zahtjev do 28. veljače 2010.

Pravo na doplatak

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50 posto proračunske osnovice, odnosno 1663 kuna.

Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se za svaku godinu podnošenjem zahtjeva i traje od 1. ožujka tekuće do 28. veljače iduće godine. Korisnicima koji su zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnijeli nakon 28. veljače 2010., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Rokovi

Prema tome, od 1. ožujka 2010. o pravu se odlučuje na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2009. godini. Zakonom propisani rok za donošenje rješenja, kada nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može donijeti rješenje, jest mjesec dana, a u svim ostalim slučajevima je najkasnije u roku od dva mjeseca.

Ako zahtjev sadrži nepotpunu dokumentaciju, stranka, kako bi ostvarila pravo, dužna je naknadno dostaviti nedostajuće dokumente”, rečeno je iz HZMO-a.

branko galić

Naslovnica Split