Dalmacija Split

LJETNA SHEMA

Nemojte ni pokušati pokucati gradskim činovnicima iza 15 sati: evo kakvo je sezonsko radno vrijeme u Banovini i po kotarevima

LJETNA SHEMA

Od danas se u splitskoj Gradskoj upravi počinje primjenjivati nova Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima.

Početak radnog vremena bit će od 7 do 8  a završetak od 15 do 16 sati, osim za službenike i namještenike kojima je zbog potrebe posla dnevno radno vrijeme drugačije uređeno, objavili su u Banovini.

Rad sa strankama u upravnim tijelima Gradske uprave je svakodnevno od 8 do 15 sati. Izuzetci su Upravni odjel  za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša i  Upravni odjel  za socijalnu skrb zdravstvenu zaštitu i demografiju koje će stranke primati ponedjeljkom i srijedom od 8 do 15 sati i petkom od 8 do 11.30 sati.

Gradski kotarevi i mjesni odbori radit će ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 11.30 i od 12 do 13 sati te srijedom od 10 do 12.30 i od 15.30 do 18 sati.

Naslovnica Split