Dalmacija Split

prva faza

Odabran izrađivač projektne dokumentacije za tehnološki park na Dračevcu: ponuda od 2,1 mil. kuna bila je najpovoljnija

prva faza

Za Dračevac na kojem se planira između ostalog tehnološki park odabran je izrađivač projektne dokumentacije za izgradnju centralne zgrade. Riječ je o tvrtki Proarh Mateković d.o.o. iz Zagreba čija je ponuda od 2.185.000 kuna (s PDV-om) ocijenjena kao najpovoljnija.

Odabrani izvođač treba napraviti idejni, glavni i izvedbeni projekt po kojem bi se rekonstruirala postojeća zgrada na Dračevcu koja je određena da bude centralna za tehnološki park.

Projektanti trebaju u roku od četiri mjeseca napraviti idejni projekt po kojoj će biti dobivena lokacijska dozvola. Nakon toga imaju rok od četiri mjeseca za izradu glavnog projekta po kojem Grad sebi treba izdati građevinsku dozvolu. A naposlijetku, u dva mjeseca sijedi izrada izvedbang projekta i troškovnika. 

Ovaj građevinski zahvat predstvlja prvu fazu projekta tehnološkog parka za kojeg su dijelom su osigurana sredstva kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split, i to za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju te opremanje centralne zgrade Tehnološkog parka.

Sredstva za izgradnju i opremanje ostalih zgrada iz prve faze Tehnološkog parka osiguravaju se iz ostalih izvora, uključujući ponude na  tržištu. Izgradnja i dovršetak projekta planirana je za kraj 2020. godine.

Zanimljivo da je zagrebačka firma na ovom nadmetanju pobijedila splitski Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije koji se natjecao udruženim snagama sa firmama “Roterm”, “G.D – Arh” i “Volt-ing”. 

 

Naslovnica Split