Dalmacija Split

lošije nego što smo mislili

Alarmantni nalaz sudskog vještaka o Marjanu: Mjere zaštite i suzbijanja širenja potkornjaka uopće se nisu provodile! A trenutno nema ni važećeg programa i plana, što znači da se u šumi ne smije raditi ništa!

lošije nego što smo mislili

Na sjednici Tematske sjednice o Marjanu, na samom početku se razdijelio alarmantno mišljenje Milana Arvaya, stalnog sudskog vještaka za šumarstvo, napisano 20. veljače ove godine, u kojem stoji da se mjere zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, mediteranskog potkornjaka - nisu provodile.

Naglasio je da od 1. veljače ove godine ne postoji važeći Program gospodarenja i bez novog odobrenog Šumskogospodarskog plana, trenutačno se “ne smije ništa raditi”.

Tijekom 2018. godine trebalo je donijeti Godišnji plan gospodarenja 2019. godine za park-šumu Marjan… Najjednostavnije: za razdoblje od 1. 1. 1971. godine do 31. 12. 2018. godine provoditelj Šumskogospodarskog plana, predsjednici JU za upravljanje park-šumom nisu uopće gospodarili prema propisima i obvezi gospodarenja - između ostalog stoji u izvješću te nastavio:

Kolokvijalno rečeno, koristili su autobus kojega nisu redovno servisirali, izvršavali godišnje tehničke preglede, nisu produživali važnost registracije, putnici su uživali u vožnji njime svakodnevno, vozeći se kroz park-šumu, ali autobus se upravo raspao - kazao je.

Slijedom navedenog kaže da je hitno potrebno izraditi reviziju 3. Šumskogospodarskog plana iz evidentiranih stručnih razloga:

- potrebe uključenja svih šuma i šumskog zemljišta park-šume u Gospodarsku jedinicu park-šume Marjan,

- ukupnog evidentnog lošeg zdravstvenog stanja pojedinačnog drveća park-šume, 

- očite devastacije šuma i šumskog zemljišta u svim odjelima Gospodarske jedinice (GJ) PŠM površine 196,24 ha, zbog neprovođenja propisanih radova biološke obnove šume,

- očite devastacije šuma i šumskog zemljišta izvan obuhvata GJ PŠM površine 104,5 ha, zbog toga što se šuma u tom području uopće ne održava i ne uređuje,

- očitog nesrazmjera evidentirane starosti šume u važećem Šumskogospodarskom planu, nesrazmjera propisa na temelju te starosti nasušne potrebe - da se zbog neizvršavanja propisanih radova od 1971. godine do danas donesu hitno novi propisi u svezi biološke obnove koji se trebaju izvršavati i kontrolirati izvršenja.

Na žalost, od 2016. godine JU ništa nije od navedenog prihvatila, nije konzultirala, nije niti izvršila. Rezultat svega opisanog je današnje stanje izravne opasnosti od nastanka Elementarne nepogode - napisao je između ostalog Milan Arvay, stalni sudski vještak za šumarstvo.

 

Naslovnica Split