Dalmacija Split

u novu bez kredita

Pred vijećnicima u Banovini je najvažnija sjednica ove godine, gradski ministar financija otkrio nam je kako Grad stoji financijski i koji se kapitalni projekti planiraju za 2019.

u novu bez kredita

Pred vijećnicima je u srijedu, 19. prosinca najvažnija sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini na kojoj se očekuje donošenje proračuna za 2019. u iznosu od 1,1 milijardu kuna, što je za 30 milijuna više od ovogodišnjeg koji je iznosio 980 milijuna kuna.

- Planirani su prihodi poslovanja od 954, 29 milijuna kuna, te prihodi od prodaje imovine u iznosu od 48,6 milijuna, što je za 12,43 posto više nego u 2018. godini. Rezultat je to planiranog povlačenja sredstava za sufinanciranje projekta sanacije Karepovca, pomoći iz državnog proračuna za projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova te prihoda od prodaje građevinskih objekata.

Istovremeno, na rashode poslovanja će otići 703,3 milijuna kuna, dok su kapitalne investicije planirane u iznosu od 271,25 milijuna kuna - kazao nam je Dragan Brtan, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling.

Demografija i kapital

Od značajnijih EU projekata ističe projekt "Zaželi sretniju starost" u okviru kojeg je zaposleno 50 osoba, 80 osoba putem projekata "Vrtići po mjeri suvremene obitelji", te nabavu novih autobusa preko gradske firme "Promet" u okviru ITU mehanizma.

- Od kapitalnih projekata treba svakako spomenuti da će prva faza sanacije Karepovca zbog ubrzane dinamike radova završiti ranije, a već tijekom iduće godine očekujemo paralelno pripremu projektne dokumentacije za realizaciju druge i treće faze u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i nadležnim ministarstvom.

U idućoj godini se nastavljaju započete aktivnosti na uređenju žnjanskog platoa i tehnološkog parka na Dračevcu - ističe naš sugovornik.

Nadalje, nastavlja kako je za nerazvrstane ceste u 2019. godini planirano 73,14 milijuna kuna koje bi se trebale utrošiti za izgradnju pristupnih cesta za POS na Kili, izgradnju prometnica unutar DPU-a jugoistočno od Velebitske i Bračke ulice, izgradnju Puta Žnjana u sklopu izgradnje zgrade za branitelje na Žnjanu te na otkup zemljišta i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa na Zagorskom putu i Vukovarskoj ulicui kao preduvjetima za početak izgradnje.

Privremeni autobusni kolodvor na Kopilici je, navodi, u odmakloj fazi i do početka iduće turističke sezone planirano je njegovo stavljanje u funkciju.

Milijuni za školstvo

- Unatoč činjenici da je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća na prijedlog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare donesena odluka da se komunalna naknada za građane i poslovne subjekte neće povećavati, ipak je u proračunu za 2019. planirano povećanje iznosa za redovno i investicijsko komunalno održavanje grada, za što je osigurano 123,54 milijuna kuna, a prvi put i 11 milijuna kuna za investicijsko održavanje gradskih cesta.

Planiranih 15,37 milijuna kuna za uređenje javnih površina i izgradnju dječjih igrališta po gradskim kotarevima potvrđuje nastojanje ove gradske uprave za kvalitetnijom raspodjelom proračunskih sredstava u smjeru podizanja kvalitete života u našem Splitu - podvukao je Brtan i dodao kako je za rekonstrukciju sportskih objekata osigurano gotovo 19 milijuna kuna, koji se mahom odnose na energetsku obnovu bazena na Poljudu.

Značajna kapitalna ulaganja na objektima osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 30,75 milijuna kuna odnose se na izgradnju osnovne škole Pujanki, dogradnju osnovnih škola Kamen - Šine i Mejaši, a planirano je i 9,4 milijuna kuna za dječji vrtić na Kili, dogradit će se dječji vrtić "Ružmarin", a radi se i na realizaciji izgradnje dječjeg vrtića Pujanki.

Nastavlja se daljnja provedba EU projekta kojim je osigurana popodnevna smjena za rad u gradskim vrtićima.

Više novca za socijalu

Brtan ističe kako je socijalna osjetljivost gradske uprave prema građanima starije životne dobi i onim socijalno ugroženima potvrđena i kroz idući proračun kroz osmišljavanje projekta "Moj zlatni Split", izgradnju doma za palijativnu skrb i hospicij sestara Matošić, doma "4 palme" na Blatinama za štićenike "Maestrala", za što je planirano 19,07 milijuna kuna više nego 2018. godine.

- Svi navedeni projekti ne bi bili mogući bez daljnje konsolidacije gradskih financija i aktivnijeg pristupa u sustavu unutarnjih kontrola i poslovnih procesa. Grad i drugu godinu zaredom nije planirao kreditno zaduženje, već je, naprotiv, tijekom 2019. godine planirana otplata 25,5 milijuna kuna "starih" kreditnih obveza.

Vjerujem da će se početkom implementacije jedinstvenog računovodstveno-informacijskog sustava iduće godine stvoriti preduvjeti za uspostavu gradske riznice i glavne knjige u cilju učinkovitog upravljanja ukupnim proračunskim sredstvima i poslovanja preko jedinstvenog računa riznice Grada Splita - zaključuje pročelnik.

 

Priznanje za transparentnost

Institut za javne financije dodijelio je Gradu Splitu u srpnju ove godine priznanje za transparentnost gradskog proračuna. Gradska uprava je prvi put omogućila i sudjelovanje svojih građana u planiranju proračuna za 2019.

Do predviđenog roka ukupno je pristiglo preko 240 pojedinačnih prijedloga građana, a najveći broj prijedloga odnosio se na komunalnu infrastrukturu, izgradnju dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, te izgradnju biciklističkih staza za čiju su realizaciju već u 2019. godini povećana sredstva.

- Zahvaljujem svim građanima na dostavljenim prijedlozima te ih dalje pozivamo da svakodnevno prijavljuju svoje prijedloge u okviru planiranja proračuna - navodi Brtan.

 

Naslovnica Split