Dalmacija Split

puni k'o šipak

Banovina opet zapošljava nove ljude!? Gradske službe uskoro će primiti još tri činovnika, evo za koja radna mjesta je raspisan natječaj

puni k'o šipak
Što mislite koliko ljudi radi u ovoj zgradi?

Banovina ponovno zapošljava nove ljude – dvoje u Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, i to referenta te višeg stručnog suradnika, oboje na određeno vrijeme, te jednog u Službi za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima za "stalno".

U resoru financijskog upravljanja i kontrolinga radi se o zamjeni za duže odsutne službenike, dok će u sektoru izgradnje izabrani kandidat dobiti trajno zaposlenje. Za višeg stručnog suradnika, kandidati koji se prijave na oglas objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje morat će imati magisterij ekonomije ili prava ili zvanje stručnog specijalista ekonomije, odnosno prava, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz položen državni stručni ispit, s tim da je predviđen dvomjesečni probni rad.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za prijam na radno mjesto referenta u istom resoru su završena srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili druga odgovarajuća struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, uz položen državni stručni ispit. Rok za prijavu na navedena radna mjesta je do 8. prosinca.

Za višeg savjetnika u Službi za izgradnju raspisan je javni natječaj, a osoba koja će obavljati taj posao mora biti magistar tehničke ili društvene struke ili stručni specijalist tehničke, odnosno društvene struke, s najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, te s položenim državnim stručnim ispitom.

Naslovnica Split