Dalmacija Split

ruke gore

Usvojen rebalans proračuna Grada Splita; 'Mladim poduzetnicima 300 tisuća kuna manje, a projekt fotostupova dobio 236.250 kuna iako nije bio ni predviđen?!'

 ruke gore

Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu prošao je u petak na Gradskom vijeću Grada Splita bez puno rasprave, dok su na prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu reagirale vijećnice Kristina Vidan i Aida Batarelo kazavši da je materijal loše pripremljen, a Batarelo je posebno naglasila povećanje troškova zaposlenika.

Gradsko vijeće u Banovini, oporba 'rešeta' vladajuće: 'Za komunalne projekte niste potrošili ni kune, napuhujete proračun i dajete prazna obećanja'

- Jedine plaće koje plaćamo su iz projekta "zaželi", pa ne znam na koja povećanja mislite.

- Sve što je planirano je i ostvareno – odgovorila je između ostalog Magda Vrvilo, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i demografiju.

Uslijedio je prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu čiji je izvjestitelj Dragan Brtan, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling. Brtan je obrazložio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

Prva se za riječ javila Aida Batarelo (SDP).

- Prema ovom rebalansu, novi plan je 931.789.369 kuna s obzirom na to da je do kraja godine ostao samo mjesec dana, jasno je da se planirani iznos neće moći realizirati, te da je planiranje u ovoj administraciji potpuno zakazalo.

Ako se osvrnemo samo na pojedine stavke u računu prihoda i rashoda, zanimljiv je podatak o smanjenju pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 65.513.187 kuna. Ovaj podatak ukazuje na to da nema ni planova ni ugovora – kazala je Batarelo te dodala kako je "hit povećanje rashoda za zaposlene i povećanje od 10 milijuna kuna".

- Ako se podsjetimo realizacije iz 2017., onda je jasno da u godinu dana troškovi za zaposlene dostižu 27 milijuna kuna. Ako tome dodamo troškove ugovora o djelu, intelektualnih usluga od nekih 17 milijuna kuna, što upućuje na to da se i tu nalazi nečiji dohodak, s ovim izmjenama proračuna mogu biti zadovoljni samo oni koji su dobili dohodak - dodala je Aida Batarelo.

Natalija Tafra Bazina u ime stranke Pametno javila se za raspravu kazavši da su rebalansom Proračuna Grada Splita za 2018. godinu ukupni prihodi i primici smanjeni za 78 milijuna kuna.

- Nakon što smo prošlogodišnjim plusom u iznosu od 31 milijun kuna pokrili dio rashoda i izdataka opet imamo pad prihoda od 47 milijuna kuna. Za apsurdnost rebalansa i situacije u kojoj se nalazi grad dovoljna je činjenica da su prihodi od poslovanja smanjeni za 59 milijuna kuna, jer dosta projekata nije realizirano, pa onda očekujete da su smanjeni i rashodi, jer ako ne radite - ne stvarate, onda nemate razloga ni da trošite.

Međutim, to ovdje nije slučaj. Naime, rashodi poslovanja su povećani za 22 milijuna kuna - kazala je Tafra Bazina te nadodala kako se na rashodovnoj strani povećavaju rashodi poslovanja, i to prvenstveno rashodi za funkcioniranje same gradske administracije.

- Naime, rashodi za zaposlene se povećavaju za 10 milijuna kuna u odnosu na plan, a 20-ak milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu.

Osim ispunjenja obveza prema djelatnicima temeljem Kolektivnog ugovora, razlog povećanja rashoda su zapošljavanja djelatnika u Službi za međunarodne i EU projekte, a istovremeno imamo podbačaj na realizaciji EU projekata od 37 milijuna kuna, kao i zbog zapošljavanja 15 novih komunalnih redara - između ostalog je kazala Tafra Bazina.

Ante Bradarić Šljujo je opsežno prokomentirao neke stavke proračuna.

- Planirali ste malo, a ostvarili još manje. Žalosno nisko postavljena letvica koju niste uspjeli realizirati. Gradsko vijeće kroz "lex šerif" je u neku ruku oslabljeno, tako da je gradonačelnik i njegov tim odgovoran za izvršenje proračuna.

Uredno su, kako vidimo, iz proračuna isplaćene plaće zaposlenih koji nisu ostvarili zacrtani plan, a imamo i povećavanje sredstava. Ostvarenje plana nije u nikakvoj korelaciji s naknadom za rad – plaćom – kazao je "Mostovac"

Nadodao je da se Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan "podebljava" za 770 tisuća kuna, a za samu šumu se izdvaja nula kuna.

- Ja se stvarno pitam da li Grad s ovom vlasti, ali i mi vijećnici shvaćamo da je Marjan u problemu. Mislim, kad je Karepovac smrdio svi smo se digli na noge i gledali kako to riješiti, a Marjan jadan prolazi u tišini.

Evo išlo se na Karepovac pa ja sad predlažem da idemo na Marjan i predlažem da nam domaćini bude ravnatelj i predstavnik Društva Marjan kako bi mogli čuti obje strane i uvjeriti se kako je zapravo stanje na Marjanu pa možda se probudimo – predložio je Bradarić Šljujo.

Upitao je i za projekt "xSTatic".

- Za projekt grafita planirano je 250.000 kuna, a ostvareno 250 tisuća. Kad se digla medijska hajka u vezi ovog projekta pokazan je troškovnik oko 200.000 kuna pa me sad zanima kako onda ostvarenje 250.000 tisuća. Kako se sad potrošilo 50.000 kuna više – upitao je Šljujo te dodao.

- Možemo primijetiti kako sam rekao da su ostvareni planovi manje od plana, ali je zato projekt Fotostupova dobio 236.250 kuna iako nije bio predviđen u proračunu. Reklo bi se na jednoj seriji stranka te prati.

Vidimo da je projekt podrške mladim poduzetnicima smanjen za 300 tisuća kuna. Pa mi moramo znati da su upravo poduzetnici ti koji su jedina nada za zapošljavanja sutra naših građana. Pa Grad mora biti njima podrška, uostalom poduzetnici sve to vrate kroz prireze i druga davanja - kazao je "Mostovac"

Tonći Blažević (HSLS) kazao je da stanje s investicijama nije bajno.

- Nadam se da će stanje u 2019. biti bolje jer nama je ta godina u HSLS-u bila ključna. O prirezu ćemo raspravljati sljedeće godine - kratko će Blažević.

Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) je komentirala projekcije za EU fondove.

- Od planiranih 39 milijuna kuna ostvareno je samo šest. Ne razumijem kako je moguća tako loša procjena projekcije. Možete li nam to objasniti? - upitala je.

Goran Kotur (SDP) je prokomentirao da je ovaj rebalans dobar PR uradak.

- Možemo spomenuti javne radove, ali najviše me smeta što u projektu Marjan 2020. potrošena sredstva drastično štekaju. Ono što bih pitao, zašto na stranici Grada nema plana nabave za 2018? - upitao je.

Ante Čikotić (MOST) da se u proračunu podbacilo što se tiče gospodarenja otpadom.

- Ništa se ne događa po pitanju lokacije, sortirnice i kompostane, tu je odgovornost Grada primarna. Očekujemo promjene po tom pitanju, inače ćemo plaćati penale - kazao je i dodao.

- Koliko je prihod od poreza na piće u kafićima? Mi se kunemo u turizam, zanima me zašto je tu definiran maksimalni mogući iznos. S obzirom na komunalni nered, smatram da bi se veći prihod dobio naplatom kazni – upitao je Čikotić i podsjetio da se u ovim trenucima u saboru raspravlja o proračunu u kojem nema mjesta za Split.

- U državnom proračunu nema posebnog mjesta za Grad Split unutar 145 milijardi kuna. Redom se odbijaju amandmani za Split! Sramotno je da se tako odnosi prema Splitu, građani Splita ne koriste posebne benefite "vertikale" jer za Split nisu predviđena posebna sredstva – kazao je Čikotić na što mu je replicirao SDP-Goran Kotur.

- Kratko bi ukorio kolegu Čikotića, zar nije čuo da je Split glavni – replicirao je Kotur.

- Tijekom 2018. osigurali smo likvidnost za financiranje projekta sanacije Karepovca uzimajući obzir da nismo dobili sredstva Fonda. Zaposlili smo 50 osoba u projektu "Za sretniju starost" što je u potpunosti financirano od EU-ovih fondova. Aktivno je 27 EU-ovih projekata, ali nisu svi evidentirani u resoru te službe.

Dodao je da je ispisano 6,6 milijuna kuna ispisanih i naplaćenih kazni od strane komunalnih redara – između ostalog je odgovorio Dragan Brtan.

Prijedlog rebalansa podržan je s 18 glasova za, 12 protiv i jednim suzdržanim. Nakon što se izglasao rebalans Željko Kerum (HGS) napustio je vijećnicu

Naslovnica Split