Dalmacija Split

Ima u Boga dana

Grad (opet) najavljuje obnovu: brže je Dioklecijan izgradio Palaču nego što Banovini treba da raspiše natječaj

Ima u Boga dana

Grad Split raspisao je nekoliko poziva za izradu konzervatorskih elaborata i arhitektonskih projekata za obnovu gradskih fortifikacija.

Tako se traži konzervatorsko-restauratorski elaborat za dio renesansnog bedema u Ulici kralja Tomislava. Riječ je o dekorativnom dijelu bedema s reljefom Bogorodice, odnosno Gospe od Dobre ure - zaštitnice rodilja, i teško oštećenim (otučenim) reljefom lava sv. Marka. Od izrađivača elaborata traži se da predloži način obnove za čitav bedem kad za to dođe vrijeme. Vrijednost nabave je oko 88.000 kuna.

Za Dioklecijanovu kanalizaciju, o kojoj se godinama piše, traže se ponude za izradu glavnog projekta za izgradnju sjevernog ulaza. Zanimljivo je da bi se u nekadašnju antičku kanalizaciju trebalo ulaziti s prostora koji bi se nalazio sa zapadne strane sjevernog zida Dioklecijanove palače. Procijenjena vrijednost ugovora je nešto manje od 250.000 kuna.

Za procijenjenu vrijednost od 150.000 kuna traži se konzervatorski elaborat za sjevernu polovicu istočnog zida Dioklecijanove palače sa Srebrnim vratima. Traži se prijedlog za mogućnost obnove zida, uključivo srednjovjekovnog ophoda, “uspostave šetnice nad Srebrnim vratima, kao i povezivanja istočnog i sjevernog zida Palače”, kaže se u projektnom zadatku.

Za samo 75.000 kuna naručen je glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom za sanaciju i rekonstruciju ophoda nad južnom polovicom istočnog zida Dioklecijanove palače. Zanimljivo je da pored projekta arhitekture i nosive konstrukcije treba izraditi projekt za instalacije, elektriku, vodovod i kanalizaciju.

O rekonstrukciji ophoda po zidinama Palače piše se već godinama, o konzervaciji antičke kanalizacije isto toliko. Rade se razne studije i elaborati, ali sve napreduje puževim korakom, a u međuvremenu zidine Palače su zarasle u kapare i ostao agresivno bilje koje izjeda kamenje.

Prije tri godine smo ovdje pisali da će se u roku dva mjeseca izraditi konzervatorski elaborat za južni dio istočnog zida Dioklecijanove palače. No, tri godine je Banovini trebalo da se pokrene i zatraži glavni i izvedbeni projekt. Brzinu izvedbenih radova u jezgri bolje je ne spominjati, sjetimo li se da su skele na Zlatnim vratima stajale skoro koliko je Dioklecijanovim meštrima trebalo da izgrade carsku Palaču. Nije bilo više sreće ni sa skelama na Mletačkoj kuli, osim za one koji su ih iznajmljivali Gradu.

Arhitekt Ivo Vojnović, koji je radio konzervatorske elaborate za antičku kanalizaciju i južni dio istočnog zida Dioklecijanove palače, kaže da ni njemu nije jasno zašto obnova Palače ne ide malo brže.

- Ne znam zašto idu tako sporo natječaji za obnovu, svi bi željeli da ide ubrzanije, ali stvar je na Gradu da to izorganizira - napominje Vojnović.

Kao autor elaborata za južni dio istočnog zida Dioklecijanove palače ističe da je važan jedan dio jugoistočnog kvadranta Palače koji je do sada bio prešućivan, a nalazi se u stanju raspadanja.

- U pitanju je vrijedna srednjovjekovna zgrada u Lukačićevoj 3 koja je dobila današnji oblik u baroku. Naslonila se na staro gradsko srednjovjekovno stubište koje je vodilo na ophod po istočnom zidu. Ta zgrada je stala na poziciji nekadašnjeg rimskog stubišta kojim se prilazilo pravokutnoj kuli na istočnom zidu. Da stvar bude zanimljivija, u najdonjoj razini su vrata koja vode u Podrume - objašnjava Vojnović.

- S druge strane, imate mezanin Palače, što nisu podrumi ni prizemlje, istočne terme. Općenito, to je neistražena zona grada. S tom kućom bi se mogli svi ti elementi povezati u cjelinu, što sam prikazao u elaboratu. Tako da se omogući s te razine i ulaz u istočne terme, čak bi se moglo na Pazar izaći preko ostataka vrata u toj kuli i ući u Podrume. Dakle, jedno čvorište antičkog i srednjovjekovnog sloja. U toj kući bi se moglo postaviti stubište za gornji ophod. Kuća je krucijalna, a raspada se - kaže Vojnović i dodaje kako je kuća u Lukačićevoj u državnom vlasništvu, nema privatnih vlasnika, nego je skvotirana.

- Ostale kuće na Lukačićevoj 6 ili 5 mogu se obnoviti, postoje projekti sanacije, a da se ispod njih iskopaju i prezentiraju antičke prostorije u Podrumima. No, to je posebno složena operacija - napominje Vojnović.

Naslovnica Split