Dalmacija Split

Bolji standard pacijentima

Dobre vijesti s Križina: uređena dnevna bolnica na Fizikalnoj, otvorene i četiri nove bolesničke sobe

Bolji standard pacijentima

KBC-ov Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom na Križinama dobio je nove sadržaje. Time će značajno biti poboljšan boravak pacijenata, ali i rad zaposlenika Zavoda.

– Dobili smo novu dnevnu bolnicu koja ima izravan ulaz, tako da pacijenti više ne moraju hodati po stacionaru da bi došli do dnevne bolnice. Ujedno smo dobili još četiri bolesničke sobe, od kojih su tri dvokrevetne s WC-om, dok je jedna trokrevetna bez sanitarnih prostorija.

Sve se to nalazi u prizemlju bolnice na Križinama i novi prostori su povezani sa starim, tako da čine jednu cjelinu. Ukupno na Zavodu imamo 53 kreveta, što je blizu optimalnog broja. Želja nam je da imamo 60 bolničkih postelja. Moram zahvaliti KBC-ovu Ravnateljstvu što je imalo sluha za naše potrebe i što je omogućilo bolje uvjete boravka za naše pacijente – ističe dr. Dinko Pivalica, pročelnik Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom. 

Naslovnica Split