Dalmacija Split

umorio se...

Kako smo Baldasaru platili (luksuzni) odmor: nije mu se dalo vratiti na stari posao pa nam je muzao 17.500 kn mjesečno! Ali, ozbiljno se preračunao

umorio se...

Ova priča o Ivi Baldasaru, bivšem splitskom gradonačelniku, može poslužiti kao pouka da čovjek ne bi uvijek trebao birati ono što mu se na prvi pogled čini isplativijim.

Baldasar je, naime, prije nekih pet mjeseci, kad je prestao voditi Split, odabrao šestomjesečni odmor uz naknadu predviđenu zakonom, a ona, prema informaciji iz gradske administracije, u njegovu slučaju iznosi 28.345,27 kuna bruto, odnosno 17.511,24 kune neto. Svakog mjeseca, dakako.

Premda se mogao odmah vratiti na rad kod bivšeg poslodavca, a to je državna Agencija za obalni linijski pomorski promet, u kojoj ga je, prema potpisanom sporazumu, čekalo radno mjesto. Zakonodavac je bivšim dužnosnicima zaista dao pravo na šestomjesečnu naknadu kako bi im omogućio da u tom vremenu nađu posao.

No, ako ih posao čeka, kao u Baldasarovu slučaju, tada se bivšem poslodavcu moraju javiti 15 dana od prestanka dužnosti, a na radno mjesto trebaju biti raspoređeni u narednih 45 dana, a ne meditirati pola godine uz dužnosničku plaću.

Tako je radila i Jasna Omejec

Uglavnom, kako sada stvari stoje, Baldasar se ozbiljno preračunao iz barem dva razloga:

Prvi, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nedavno je konstatiralo kako je Jasna Omejec, nekadašnja predsjednica Ustavnoga suda, povrijedila Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer je uradila slično što i Baldasar – šest mjeseci primala je naknadu iako je imala sporazum o pravu povratka na posao na zagrebačkom Pravnom faultetu.

Drugi, iz Agencije za obalni linijski pomorski promet su nakon našeg upita i višednevnog "prikupljanja dokumentacije" zaključili da je Baldasar izgubio pravo na rad kod njih.

Citiramo: "Gospodin Baldasar uputio je dopis prema Agenciji dana 29. kolovoza 2017. godine, kojim iskazuje namjeru za povratak na rad u Agenciju te u kojem navodi da mu radni odnos u svojstvu dužnosnika s Gradom Splitom prestaje 6. listopada 2017. godine, očito imajući u vidu rješenje Grada Splita od dana 7. travnja 2017. godine, a sukladno kojem ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja zaključno do 6. listopada", početak je maila u kojem slijedi pozivanje na zakonske temelje Baldasarova povratka na rad u Agenciju.

Zatim dolazi zanimljiviji dio: "Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika u članku 15. stavku 3. precizira da zahtjev za raspored na radno mjesto, odnosno povratak na rad dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestranka obnašanja dužnosti, dok je u stavku 4. istoga članka određeno kako se odluka o povratku na rad treba donijeti u roku od 45 dana od dana postavljanja zahtjeva."

Opet se preračunao

Agencija je od Baldasara zatražila dokumentaciju i utvrdila "kako je dan prestanka obavljanja dužnosti gradonačelnika bio 7. travnja 2017. godine, a ne 6. listopada 2017. godine. S obzirom da iz navedenog proizlazi kako je gospodin Baldasar svoj zahtjev za povrat na radno mjesto uputio izvan roka propisanog Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a koji rok je počeo teći dana 8. travnja 2017. godine te je isti istekao dana 24. travnja 2017. godine, to je zahtjev za povrat na radno mjesto postavljen izvan roka pa isti valja odbiti."

Drugim riječima, iz Agencije vele da im je bivši prvi čovjek Splita naveo netočan datum prestanka dužnosti. Odnosno, povratak u Agenciju trebao je zatražiti u roku od 15 dana od 8. travnja, a ne 15 dana nakon 6. listopada. I sada bi, ako nema rezervnu varijantu, mogao ostati bez posla. U tom će mu slučaju šestomjesečni odmor uz 17 tisuća kuna biti slaba utjeha.

Ako su ova tumačenja točna, a nismo posve sigurni, jer znamo kako hrvatske zakone različite institucije različito interpretiraju, priča o Baldasaru mogla bi imati naslov "Čovjek koji se preračunavao". Ne jednom.

Naslovnica Split