Dalmacija Split

MI DJECA EU

Tjedan dječjih prava u školi Manuš: želja s dlana na balon pa u zrak

MI DJECA EU

U Osnovnoj školi 'Manuš' počelo je obilježavanje tjedna dječjih prava. Ova splitska škola je i koordinator Erasmus plus projekta pod nazivom „Mi djeca EU kažemo...“, kroz koji se učenici zalažu za snažniji glas najmlađih u društvu. Tim su povodom učenici prvog razreda osnovne škole OŠ 'Manuš' u zrak pustili balone dječjih prava.

Prethodno je svaki učenik nacrtao dlan i oslikao ga dječjim pravom po želji, a svoj su crtež zalijepili na balon i pustili u zrak za vrijeme školskog odmora.

Inače, 20. studenog u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Učenici s Manuša se vrlo rano uključuju u razne akcije podizanja svijesti o svojim pravima i problemu diskriminacije.

Krajnji cilj ovog pothvata prvašića OŠ 'Manuš' jest podsjetiti vlade i udruge koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje svakog naprednog društva.

Naslovnica Split