Dalmacija Split

nakon 20 godina

Dječja psihijatrija na splitskom KBC-u bliža nego ikad

nakon 20 godina
Nakon više od dva desetljeća razmišljanja o tome kako bi Klinici za psihijatriju KBC-a Split bio potreban i odjel dječje i adolescentne psihijatrije, postoje veliki izgledi kako bi taj prijeko potrebni odjel mogao i zaživjeti, i to u zgradi Plućnog odjela KBC-a split, gdje Klinika za psihijatriju u prizemlju ima svoj dislocirani odjel.
- Svi ravnatelji KBC-a Split u proteklih su 20-ak godina promišljali o osnivanju tog odjela, no zbog objektivnih okolnosti odjel nikada nije zaživio. Bilo je potrebnije rješavati neke druge probleme kao što su Hitni kirurški prijam, rodilište, JIL....
Za dječju psihijatriju, zbog njene specifičnosti, potrebna je posebna edukacija liječnika, kao i posebni prostorni uvjeti u kojima bi djeca bila odvojena od odraslih - kazuje dr. Goran Dodig, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split.

Prema mišljenju dr. Dodiga Splitu bi dostatno bilo da u KBC-u ima 15-ak kreveta za potrebe dječje psihijatrije.

- Prije svega moramo definirati kriterije hospitalizacije djece. Percepcija u javnosti je da su odgojna zapuštenost i smetnje u ponašanju dovoljan razlog za hospitalizaciju djece. S druge strane, autizam i mentalna retardacija nisu razlozi za hospitalizaciju takve djece na psihijatriji, već je za njih nužno postojanje specijalističkih ustanova za takve slučajeve. Kada bi sva djeca koja su odgojno zapuštena i koja imaju smetnje u ponašanju bila smještena na splitsku psihijatriju, trebali bi nam svi bolnički kapaciteti - kazuje dr. Dodig.

Prema mišljenju dr. Dodiga rijetko koje dijete bi trebalo biti smješteno na psihijatriju, no svako dijete koje ima nekakve psihijatrijske poremećaje trebalo bi biti obrađeno na Poliklinici ili u Dnevnoj bolnici.

- Sada djecu i adolescente koji imaju potrebu za hospitalizacijom smještamo s odraslima i tada ih pokušavamo smjestiti tamo gdje je moguća što bolja njihova izolacija od odraslih, te nastojimo da njihov boravak na našoj klinici bude što kraći. Najčešći poremećaji kod mladih su uvjetovani uzimanjem opojnih droga, alkohola ili suicidalnih nakana (ljubavni problemi, problemi u školi, u obitelji...) - kazuje dr. Dodig.

Od dislociranog dijela psihijatrijskog odjela u zgradi Plućnog mogla bi se napraviti dva odjela.

- Pregradnim zidom i izgradnjom dvaju sanitarnih čvorova mogli bismo umnogome riješiti ovaj problem dječje psihijatrije. Tamo postoje dva ulaza, tako da bi odjel za djecu i odjel za odrasle imao odvojene ulaze. Dobili bismo prostor koji bi bio dovoljan za potrebe dječje psihijatrije i koji ne bi bio puno udaljen od Klinike za psihijatriju, što je vrlo važno, kako bi jedan dežurni liječnik mogao imati “sve na dohvatu ruke” - zaključuje dr. Dodig.

Razgovori o ovom pitanju već su obavljeni s dr. Koljom Poljakom, sanacijskim upraviteljem KBC-a Split, koji je načelno pristao na ovu ideju i sada samo treba pronaći nevelika sredstva za ostvarivanje ovog plana.

ivica marković


Naslovnica Split