Dalmacija Split

"Domine" predstavile Konvenciju: Nasilje nad ženama je rodno uvjetovano nasilje

Ne želim trpjeti i šutjeti! Ne želim biti silovana! Ne želim živjeti u strahu! To su tek neke od parola pod koje su na web stranici Potpisujem.org svoje potpise već stavile brojne žene i na taj način dale svoj doprinos kampanji protiv nasilja nad ženama.

Tu kampanju je na današnjoj presici promovirala agilna splitska Udruga „Domine“ i to kao partnerska organizacija projekta “Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja”, koju provodi 11 organizacija iz regije u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo.

Nina Šimunović i Mirjana Kučer, predstavnice Domina, su se snažno založile za ratifikaciju Konvencije protiv nasilja nad ženama, jer smatraju da će taj dokument biti dobar pravni okvir za suzbijanje nasilja nad ženama čije su žrtve i brojne naše sugrađanke. Hrvatska je taj dokument potpisala, ali još nije ratificirala.

- Nasilje nad ženama je rodno uvjetovano nasilje i ova ga Konvencija tako definira, te ga razlikuje od obiteljskog nasilja. Nama je naročito bitno što je ovo prvi pravni dokument koji definira pojam roda - kazala je Kučer predstavljajući Konvenciju, koja bi, rečeno je, trebala osigurati sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja.

To podrazumijeva sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

Na žalost, kako je istaknuto, u Hrvatskoj godišnje između 20 i 30 žena biva ubijeno od strane svojih partnera, a u pravilu godinama trpe nasilje prije nego ga prijave.

- I ekonomska kriza je pogodovala lošijem položaju žena. Naime, jako puno žena pati od posljedica ekonomskog nasilja, a da je tome tako govori i podatak da su nam se sve češće počele obraćati takve žene i to mahom iz Dalmatinske Zagore tražeći novac - izjavila je Kučer.

Prema njezinim riječima, Splitu i Dalmaciji jako nedostaje udruga koja bi se bavila isključivo ženama žrtvama nasilja, ali i neka vrsta prihvatne stanice u kojoj bi se bar na kratko mogle zbrinute te nesretne žene.

D. BARBARIĆ
Foto: Nikola Vilić / CROPIX 
Naslovnica Split