Dalmacija Split

Ronald Rejo o poskupljenju komunalija: Ekologija košta

Grad će najnovijim poskupljenjem odvoza smeća namaknuti četiri milijuna kuna, a u Banovini taj novac namjeravaju preusmjeriri na zbrinjavanje nelegalnog otpada i selekcioniranje smeća

Grad će najnovijim poskupljenjem odvoza smeća namaknuti četiri milijuna kuna, a u Banovini taj novac namjeravaju preusmjeriri na zbrinjavanje nelegalnog otpada i selekcioniranje smeća

Ekologija košta, tvrdi poglavar za komunalnu Ronald Rejo nastojeći opravdati novo poskupljenje odvoza smeća. Naime, od 1. rujna cijena odvoza smeća narast će za osam lipa po četvornom metru stana. Obitelj sa stanom od 60 kvadrata plaćat će 6 kuna više nego dosad troškove “Čistoće”.

U Gradu se nadaju da će godišnje skupiti četiri milijuna kuna s novim poskuljenjem komunalnih usluga.

- Dvije stvari time mislimo financirati. Jedna je zbrinjavanje neleglano deponiranog otpada na području grada.

Druga stavka je odvojeno prikupljanje otpada, čega do sada u Splitu nije bilo. Trebat će kupiti kontejnere, ali izvesti i neke građevinske radove kako bi se kontejneri adekvatno postavili na odabranima lokacijama - tvrdi Rejo koji misli da će u konačnici troškovi odvojenog prikupljanja otpada biti još i veći.

Ekolozi protiv poskupljenja

- Ovo poskupljenje odvoza smeća predstavlja samo početnu fazu u procesu odvojenog prikupljanja otpada - smatra Rejo i dodaje kako ekološke udruge, poput “Sunca”, nisu protiv poskupljenja cijene usluga, UZ uvjet da se zna za što se novac troši. Međutim, u “Suncu” se ne slažu s Rejinim opravdanjem poskupljenja.

Ekološki aktivist prof. Tomislav Lerotić smatra da bi se, prema Pravilniku o ambalažom otpadu, Odvojenim prikupljanjem otpada volumen smeća u kantama trebao smanjiti, a time i troškovi Grada, odnosno Komunalnog poduzeća “Čistoća”.

- Grad ne mora kupovati nove kontejnere i izvoditi građevinske radove za odvojeno prikupljanje. Udruga “Sunce” više od 10 godina predlaže da se, na mjestima gdje imamo četiri i više kontejnera za otpad, njih nekoliko prenamijeni.

Dovoljno im je staviti naljepnicu “papir”, “staklo”, “plastika”... Zauzimamo se da sva mjesta na kojima se sada baca otpad uskoro postanu “zeleni otoci“ za odvojeno prikupljanje - tvrdi Lerotić koji je protiv toga da građani kroz cijenu odvoza smeća plaćaju uklanjanje nelegalno odbačenog otpada.

- Treba kažnjavati one koji krše zakon, a ne one koji žele odvojeno prikupljati otpad - smatra Lerotić, koji je Gradu predložio simulaciju jeftinog “zelenog otoka”. - Postojeći kontejneri mogu se prenamijeniti za odvojeno prikupljanje otpada tako da jedan bude za papir, drugi za biootpad, a treći za ostalo smeće, pa Grad nema potrebe za kupovanjem skupih zelenih otoka - kaže Lerotić.

Naslovnica Split