Dalmacija Split

PROSTORNI PLAN Inicijativa Za Marjan i Županija dogovorili suradnju

Inicijativa Za Marjan i Županija potpisali su u petak Sporazum o suradnji na izradi i donošenju „Prostornog plana područja posebnih obilježja za Park šumu Marjan“. U ime Inicijative potpis je stavila Duška Boban, a u ime županije Ante Sanader.

Točno pet mjeseci nakon što je na Prvoj vodi okupila tisuće građana na prosvjednom skupu protiv gradnje Fani Horvat, „Inicijativa Za Marjan“ je uspjela postići s Županijom suradnju koja je, kako se moglo čuti na presici, jedinstven primjer uključivanja javnosti u urbanistički proces.

Naime, kako tvrdi Duška Boban, do sada je javnost imala priliku tek formalno sudjelovati u izradi planova, putem javne rasprave, kad su već mnoge stvari unaprijed dogovorene, a građani nemaju prave informacije o planiranim zahvatima u prostoru.

Ovim „Sporazumom“ defnira se radni tim od osam predstavnika. Tri člana imaju „Inicijativa za Marjan“ i „Društvo Marjan“, a pet je iz županije. Radni tim će se sastajati jednom mjesečno i pratiti izradu Plana za Marjan.

- Ne znači da ćemo se oko svega složiti. Ali, što više javnost bude uključena u izradu ovog Plana, on će biti kvalitetniji, rekao je župan Ante Sanader, ali i priznao je da Županija nije zvala građane, već da se „Inicijativa“ sama htjela uključiti te da su zahtjevali i potpisivanje ovog „Sporazuma“. Župan je pozvao i druge zainteresirane predstavnike javnosti da se uključe.

Duška Boban je pak zahvalila županu na otvorenosti, a kao suprotan primjer navela je izmjene GUP-a koje se odvijaju daleko od očiju javnosti.

- Mi smo pokušali surađivati s Gradom kad smo tražili da Gradsko vijeće zaustavi gradnju na Marjanu do donošenja ovog Plana. Ali, smo odbijeni. Sada se bojimo da bi Grad, s izmjenama GUP-a, mogao ukinuti mjere zaštite sadržane u sadašnjem GUP-u, koji nalaže da se za većinu zahvata na Marjanu mora čekati donošenje PPPPO-a, strahuju u „Inicijativi“.

Na poticaj Društva Marjan pokrenuta je izrada PPPPO-a, a njegov predsjednik, Ivo Lozić, istaknuo je kako postoji problem s Gradom Splitom koji je dužan finacirati izradu PPPPO-a. Proračunom od prošle godine Grad je predvidio 500 tisuća kuna isplatiti Županij koja izrađuje PPPPO, a toliko bi trebali dati i ove godine. No, Banovina još nije ni lipe platila, a kamoli milijun kuna.

Niko Mrčić, ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje koji vodi izradu PPPPO-a, upozorio je da se od početka godine razvlače pregovori s Gradom Splitom oko potpisivanja ugovora temeljem kojeg bi Grad isplaćivao sredstva za izradu PPPPO-a.

- Grad je tek nedavno poslao prijedlog nacrta tog ugovora, kazao je Mrčić koji se nada kako bi se ugovor mogao potpisati do kraja ovog mjeseca te da će Plan za zaštitu Marjana biti gotov za godinu i pol dana.

Sandi VIDULIĆ
foto: mario todorić / cropix

U Inicijativi strahuju da Grad odugovlači s izradom PPPPO-a

Županija je do sada prikupila mišljenja nadležnih ustanova za izradu PPPPO-a. Zanimljivo je da je Ministarstvo kulture poslalo stavove bliske onima iz „Inicijative za Marjan“ i „Društva Marjan“.

Ministarstvo preporučuje da na marjanskim umjetno nasutim plažama treba graditi male ugostiteljske objekte, a ne luksuzne restorane od 300 kvadrata, kako se planira na Prvoj vodi. Dapače, ti plažni objekti trebali bi biti na nasutom dijelu, a ne u šumi.

U „Inicijativi“ zato strahuju da Grad odugovlači s izradom PPPPO-a kako bi kroz izmjene GUP-a prilagodio mogućnosti gradnje investitorima poput Fani Horvat.

A da bi PPPPO mogao ugroziti Fanine interese, potvrđuje izjava Nike Mrčića, koji kao najtežu zadaću tog Plana najavljuje ograničavanje postojećih građevinskih zona na širem području Park šume Marjan.

Naslovnica Split