Dalmacija Split županija

Trag o plamenu koji je brzo sagorio

Preminuo hrvatski arheolog i književnik Nikša Petrić

Trag o plamenu koji je brzo sagorio

U 64. godini života umro je na Hvaru hrvatski arheolog i književnik Nikša Petrić. U javni život ušao je u vrijeme hrvatskog proljeća uglednom nagradom “Antun Branko Šimić” za knjigu stihova “Metamore”.

Nakon temeljitog studija arheologije u Beogradu i Zagrebu, počeo je karijeru kao asistent Grge Novaka u njegovu zagrebačkom arheološkom kabinetu koji se nalazio u središtu grada, u ulici koja danas nosi ime jednog drugog Petrića, filozofa Frane.

 Petrić najviše se bavio svojim zavičajem / CROPIX
Nikša Petrić imao je zamjernu intuiciju te je ostvario niz otkrića i vrlo dobrih sintetskih uvida. Najviše se bavio vlastitim zavičajem, pa je tako seminalno njegovo otkriće desetljećima izgubljenog dokumenta kojim se potvrđuje aktivnost hvarskog kazališta u 17. stoljeću, samo pola stoljeća nakon inauguracije na katu Arsenala.

Pred kraj života uredio je jedan zbornik tekstova o drevnom hvarskom kazalištu što ga je tiskala Matica hrvatska. Napisao je Nikša Petrić niz sinteza o prethistoriji svog otoka, tako da su važni njegovi uvidi u manje poznate prethistorijske gradine, a vrlo su prodorni njegovi sintetski pogledi na kasnoantičku civilizaciju Jadrana.

Zanimali su ga životi književnika hvarskoga kruga pa je o njima, posebno o Marinu Gazaroviću, ostavio važnih stranica. Njegova fasciniranost Matijom Ivanićem i njegovom bunom bila je znatna, pa je tako izradio serioznu bibliografiju o tom događaju. Nikša Petrić nije imao sreće u svom radnom vijeku i u svom životu.

Njegova preosjetljivost spriječila ga je da dulje vremena ostane u matici, ondje gdje je započeo svoju uspješnu arheološku karijeru. Nije bio u prilici da djeluje u financijski osiguranim Akademijinim istraživačkim timovima. U osamdesetim godinama, premoren gradskim životom, vratio se na rodni otok, gdje je godinama djelovao usamljeno, ali uvjerljivo na polju zavičajne arheologije.

U prvoj godini rata doživio je osobnu tragediju izgubivši sina Tonija, koji je inače junak Domovinskog rata. Nikša Petrić nije ostvario veliko djelo, ali je ostavio dojmljiv trag o plamenu koji je brzo sagorio u okolnostima koje nisu uvijek išle na ruku onima koji su bili osjetljivi i koji nisu imali strpljenja za dosadnu svakodnevicu.

Bilo bi dobro da se što prije u jedan svezak saberu njegova djela, pa da se i tako zavazda sačuva svjedočanstvo Petrićeva rastrganog radnog vijeka. Pokojni arheolog i književnik bit će danas pokopan u Velikom Grablju na Hvaru.

slobodan prosperov novak

Naslovnica Split županija