Dalmacija Split županija

VLATKA LUCIJANIĆ-JUSTIĆ, VODITELJICA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U KAŠTELaNSKOJ ZAGORI

REAKCIJE Centar u Lećevici neće zagaditi Jadro

VLATKA LUCIJANIĆ-JUSTIĆ, VODITELJICA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U KAŠTELaNSKOJ ZAGORI

Na nedavnoj tribini, kaže voditeljica projekta, zasmetalo joj je što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično

Na nedavnoj tribini, kaže voditeljica projekta, zasmetalo joj je što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično

Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici neće trovati Jadro – tvrdi to Vlatka Lucijanić-Justić, voditeljica projekta izgradnje Centra u Lećevici, reagirajući na alarmantna upozorenja s nedavne tribine u Splitu.

Na tribini je, kako kaže, bila prisutna upravo kako bi razjasnila okolnosti plana izgradnje Centra, no tamo je naišla na neugodnosti.

- Gospođa Marija Vuković, pročelnica u Županiji, i ja pokušale smo iznijeti službene stavove, jer u izlaganjima pozvanih predavača o Centru kao takvom i sustavu gospodarenja otpadom koji treba biti uspostavljen nije uopće bilo govora. U više navrata sam bila prekidana, vrijeđana i otiman mi je mikrofon, kao i gospođi Vuković. Naš se glas, jednostavno, nije smio čuti. Tribina nije bila zamišljena da publika čuje „dva” mišljenja.

Tako joj je najviše zasmetalo što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično, proizvodeći tako željene efekte na razmišljanje publike.

- Očito računaju s time da je slušateljstvo neupućeno i preuzimaju ulogu prosvjetitelja. Za razliku od njih, mi smo pročitali sve dokumente, jasni su nam i po njima postupamo - napominje voditeljica projekta.

Podsjeća da je Studija o utjecaju na okoliš izrađena profesionalno i u skladu sa zakonom 2006. godine. No, zbog nastavka razvoja tehnologija obrade i odlaganja otpada i koje u većoj mjeri uvažavanja specifičnosti lokacije od vremena njezina nastanka do danas, kada se projekt doista priprema, odbačene su iz daljnjih razmatranja tehnologije opisane u toj studiji. Traže se one koje će u najvećoj mjeri uvažavati sve mjere zaštite okoliša. - Kada one budu odabrane, javnost će s njima biti upoznata. Ponavljam, tehnologije opisane u Studiji, kaže, neće biti primijenjene u Centru.

- Pokušala sam objasniti zakonsku podlogu za sustav gospodarenja otpadom, obvezu sudjelovanja svih proizvođača otpada u sustavu, njihove uloge i odgovornosti - lokalna samouprava, stanovništvo, Centar, htjela sam objasniti, nisu mi dali dovršiti - sustav obrade i odlaganja otpada u okviru Centra i mjere zaštite okoliša koje će biti primijenjene.

Htjela sam reći da će svi pogoni biti izgrađeni kao zatvoreni sustavi na način da nema nikakvog kontinuiranog i nenadziranog otjecanja procjednih odlagališnih voda u podzemlje koje bi trovale Jadro i da će svi pogoni biti izgrađeni sukladno zahtjevima za pripadajuću seizmičku zonu kako se to ne bi dogodilo ni u slučaju potresa - poručuje voditeljica projekta.

Bez dileme

U slučaju bilo kakve havarije u Centru, pri kojoj bi došlo do jednokratnog istjecanja iz nekog od pogona, bilo bi dovoljno vremena za obavještavanje javnosti i poduzimanje svih mjera za sanaciju eventualne štete - izričita je voditeljica projekta Vlatka Lucijanić-Justić, za koju nema dileme o štetnosti izgradnje Centra za okoliš.

Po njoj, dilema ‘Odlagalište smeća u Lećevici ili pitka voda’ ne postoji.

 

Traser putovao 66 dana

Centar se nalazi u 4. vodozaštitnoj zoni rijeke Jadro, prema istraživanjima koje je proveo Hrvatski geološki institut i tu nema drugih tumačenja. Traser ubačen tom prilikom na lokaciji Lećevica prema propisanoj tehnologiji i na odabranoj lokaciji u nazočnosti predstavnika Hrvatskih voda i više članova udruga, do izvorišta Jadra putovao je 66 dana - kaže Lucijanić-Justić.

 

Naslovnica Split županija