Dalmacija Split županija

rabota bez dozvole

Slučaj iz rubrike 'vjerovali ili ne': bivši Kerumov vijećnik na poljoprivrednoj parceli ilegalno gradi višekatnice i bazen, a inspektori nisu u stanju krenuti iz Splita već 650 dana!

rabota bez dozvole
Nelegalna gradnja u Štafiliću
Nelegalna gradnja u Štafiliću

Sporna izgradnja koja u zadnje vrijeme "cvate" tik uz nekadašnji market bivšeg splitskoga gradonačelnika Željka Keruma u Kaštel Štafiliću, nasuprot propalim "Kaštelanskim staklenicima", nedvojbeno zaslužuje prostor u rubrici "vjerovali ili ne".

Osnovana sumnja da je riječ o građevinskoj raboti bez potrebnih dozvola aktualizirana je još prije više od godinu i pol, točnije u travnju 2017. godine, kad je prijava iz kaštelanske gradske uprave upućena na adresu Građevinske inspekcije, čiji službenici, što priznaju i u resornome ministarstvu, do danas nisu posjetiti gradilište na kojem se grade objekti s više etaža i bazen za koji se pretpostavlja da mu je površina veća od 200 kvadrata.

Da, dobro ste pročitali, inspektori koji bi trebali sprječavati nezakonite građevinske radove, izračunali smo, u razdoblju od 21 mjesec, ili 650 dana, nisu bili u stanju iz Splita krenuti put Kaštela i po prijavi tamošnjeg komunalnog redara za građevinske radove obaviti nadzor i utvrditi grade li se spomenuti objekti u skladu s aktima o gradnji.

Komunalni redar za graditeljstvo Vlado Blažević je 5. travnja 2017. godine izišao na teren na područje gdje je GUP-om utvrđena zona definirana kao "visoko vrijedno poljoprivredno zemljište". Zapisnik o nelegalnoj gradnji odmah je proslijedio Građevinskoj inspekciji u Splitu. U prosincu 2018. je ponovnim izlaskom na teren utvrdio da se i dalje gradi i da je vidljiva razlika između stanja na terenu utvrđenom u travnju 2017. – kazala nam je Marija Pelivan, kaštelanska pročelnica za komunalu.

No, krenimo redom.

Još početkom travnja 2017. godine, prilikom redovitog obilaska terena komunalni redar za građevinske radove Vlado Blažević u pratnji prometnog redara uočio je izgradnju visokog betonskog zida, gradnju objekata s nepoznatom namjenom i izgradnju bazena, kako stoji u zapisniku, izrazito velikih dimenzija.

Svi objekti grade se na č.z. 1134 k.o. Kaštel Štafilić, a uvidom u sudski registar utvrđeno je da je vlasnik zemljišta tvrtka "Moj market" d.o.o., a direktor tvrtke Tomislav Režić, gle čuda, bliski poslovni i politički suradnik Željka Keruma.

S obzirom na to da su se radovi odvijali u P1 zoni GUP-a grada Kaštela, a što je osobito vrijedno obradivo tlo gdje se zabranjuje bilo kakva gradnja koja nema veze s poljoprivredom, redar Blažević pokušao je utvrditi o kakvoj se gradnji radi i ima li investitor sve potrebne dozvole. Međutim, uvid u bilo kakvu dokumentaciju nije mu bio dopušten.

Gradilište je tijekom nadzora bilo ograđeno spornim zidom i ogradama, no nigdje nije uočena obavijesna ploča gradilišta na kojoj stoje podaci o izdanoj dozvoli, investitoru i izvođaču radova.

Nakon obavljenog nadzora, stoji u zapisniku koji posjedujemo, cijeli slučaj upućen je Građevinskoj inspekciji, od koje je zatraženo što hitnije postupanje, a čiji djelatnici nisu postupali do objave ovog teksta. Unatoč činjenici što ih je isti redar uoči Božića, dakle prije dvadesetak dana, još jednom upozorio na to da se i dalje gradi.

Zanimljivo, nasuprot spornom gradilištu bivši splitski poteštat nedavno je otvorio benzinsku crpku koju je, zanimljivo, gradio upravo preko tvrtke "Moj market" d.o.o., iza koje stoje sporni radovi o kojima pišemo. Iako Željko Kerum nije formalni vlasnik "Mog marketa", upravo je on sredinom srpnja 2017. godine "Slobodnoj" dao izjavu kako mu projekt benzinske kasni zbog lokalnih izbora.

– Trebali smo otvoriti 1. srpnja, ali sam puno vremena izgubio na izbore u Splitu i zbog toga to nismo uspjeli dovršiti. Zato mislim da ćemo biti gotovi do 1. rujna. Gradimo objekt u kojem će biti prodavaonica i logistika. Rezervoari za gorivo su iskopani i završeni. Treba dovršiti strojarski dio i spojiti instalacije. U susjednoj zgradi ćemo otvoriti motel s deset soba. Imat ćemo i praonicu vozila, kamiona i autobusa, te servis automobila. To će s logistikom biti najveća pumpa na ovom području. Crodux će nam biti dobavljač nafte i dat će nam franšizu – kazao je tada Željko Kerum za naš list i otkrio da investicija, bez zemljišta, iznosi milijun eura.

Keruma nismo kontaktirali zbog sporne gradnje jer ga se u svojstvu vlasnika tvrtke "Moj market" d.o.o. nigdje ne spominje, ali smo kontaktirali direktora Tomislava Režića, koji nam je na naš upit imaju li dozvole za radove koji se odvijaju na spomenutom zemljištu, odgovorio da je na putu izvan granica Hrvatske te da nema nikakav komentar.

Kažimo kako je direktor Režić bliski suradnik Željka Keruma, kako poslovni, tako i politički. Trenutačno obnaša funkciju člana Nadzornog odbora "Parkova i nasada" iz kvote Kerumova HGS-a, a 2009. godine, kad je Kerum postao gradonačelnik Splita, Režić je obnašao dužnost županijskog vijećnika tadašnje Nezavisne liste Željka Keruma, na listi Hrvatske građanske stranke (HGS) bio je i 2015. godine, i to na izborima za Hrvatski sabor, a 2017. godine na listi za Županijsku skupštinu na 33. mjestu.

Kako bi nam bile dostupne informacije zbog čega inspekcija, unatoč prijavama, još nije izišla na teren, upit smo poslali u Ministarstvo graditeljstva, odakle nam je stigao sljedeći odgovor:

"Prijava koju navodite u svom upitu uvrštena je u plan rada Građevinske inspekcije za naredno razdoblje. Nakon što inspekcija obavi nadzor i utvrdi činjenično stanje moći ćemo Vam dati više informacija. Ujedno pojašnjavamo kako su tijekom 2018. godine zaprimljene čak 16.573 prijave sumnji u bespravnu gradnju, a u istom su razdoblju odrađena 9953 inspekcijska nadzora.

Na žalost, postoji kontinuirani manjak građevinskih inspektora na području cijele Republike Hrvatske, pa tako i na području Splitsko-dalmatinske županije. Nadalje pojašnjavamo kako Građevinska inspekcija postupa po službenoj dužnosti i sukladno pozitivnim propisima RH.

Prijave nezakonitog građenja imaju karakter inicijative, kojima se ukazuje na moguće povrede odredbi propisa kojima se uređuje građenje i nemaju značenje zahtjeva stranke za pokretanje postupka u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku.

Takva inicijativa ujedno ne znači i obavezu postupanja Građevinske inspekcije, odnosno pokretanja inspekcijskog postupka, već Građevinska inspekcija obavlja inspekcijske nadzore sukladno mjesečnim planovima rada, koji se izrađuju prema godišnjem planu rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i kriterijima za izradu operativnih planova rada Građevinske inspekcije, čime su, prvenstveno radi zaštite javnog interesa Republike Hrvatske, određeni prioriteti.

Prioritetno se obavljaju nadzori građenja u posebno zaštićenim područjima, kao što su nacionalni parkovi i izvangrađevinska područja, te nadzori građenja koje je u tijeku, a koje se, prema saznanjima inspekcije, izvodi bez propisanog akta", stoji u odgovoru iz nadležnog ministarstva, službe za odnose s javnošću i informiranje.

A da su u slučaju "kaštelanske bespravne gradnje" sami sebi skočili u usta, ukazuje i činjenica da se sporni radovi nalaze upravo izvan građevinskog područja, a građenje je upravo u tijeku.

Stoga se nameće pitanje kakvi su to prioriteti o kojima nam pričaju u Ministarstvu, jer da se drže svojih prioriteta koje navode u odgovoru koji su nam poslali, odavno bi postupali po ovom slučaju.

U Gradu Kaštelima imaju nultu stopu tolerancije kad je u pitanju bespravna gradnja, posebno nakon što je završio rok za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata.

A riječ je o nekadašnjem Kerumovu dućanu, koji je zatvoren među posljednjima.

I za kraj, uzme li se u obzir objašnjenje pročelnika Škare, koji kaže da se na područjima oznake P1 mogu graditi staklenici i prateći sadržaji, prosudite sami ima li novoizgrađeni bazen ikakav potreban akt o građenju.

Crno na bijelo

A da se nikakva gradnja ne dopušta na tom području, potvrđuje nam i kaštelanski pročelnik za urbanizam Boris Škara.

– Na predmetnoj čestici prema odredbama Prostornog plana uređenja Grada Kaštela moguća je izgradnja sukladno članku 12. stavak 3. koji glasi: "Izvan građevinskog područja Grada Kaštela planira se izgradnja: - na poljoprivrednom zemljištu I kategorije boniteta, zona oznake P1, omogućava se intenzivna staklenička poljoprivredna proizvodnja (2 zone u Kaštel Štafiliću). Omogućava se izgradnja staklenika i pratećih sadržaja kao što su građevine za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i druge građevine direktno u funkciji poljoprivredne proizvodnje te odgovarajuće infrastrukturno opremanje ovih građevina. Maksimalna ukupna površina pratećih građevina (ne uključujući staklenike) je 300 m2/ha, a maksimalna visina do vijenca 6 metara. Minimalna udaljenost ovih građevina (novoplaniranih) od ruba čestice je pola visine do vijenca, ali ne manje od 2 metra", citirao nam je odredbe važećeg plana pročelnik Škara i dodao:
– Na predmetnim česticama postojale su izgrađene određene građevine za koju je bila izdana građevinska dozvola broj 08-UP-I-208/1987-DK od 3. veljače 1987. godine. Kako je to dozvola iz 1987., ona je u arhivi te vam nismo u mogućnosti bez uvida u spis predmeta dati informaciju o vrsti i površini građevina. Također, uvidom u evidenciju izdanih rješenja o izvedenom stanju utvrđeno je da je za predmetnu česticu izdano rješenje o izvedenom stanju za ozakonjenje poslovne zgrade trgovina-prodajni prostor, građevinske bruto površine 1474,27 m2 jedne etaže prizemlje – kazao je Škara.

 

Naslovnica Split županija