Dalmacija Split županija

ruglo grada

'Kuća strave' prijeti: prolaznicima je ugrožen život, svaki dan moraju igrati 'ruski rulet'

ruglo grada
Kuća u Sinju koja se pretvorila u 'kuću strave'

Gradonačelnica Kristina Križanac zatražila je od Konzervatorskog odjela u Splitu očitovanje o mogućnosti rušenja zgrade

Skupina od 20-ak građana iz pet sinjskih obitelji svakodnevno je, ne htijući, prisiljena na "ruski rulet" zato što moraju prolaziti uz ruševnu zgradu u Vrcanovu oboru, jedinom prilazu svojim kućama.

Izgrađena je prije više od stoljeća i pol, pa je, valjda zbog starosti i činjenice da se nalazi u užoj jezgri alkarskoga grada, na popisu zaštićenih objekata. To što se već desetljećima raspada čini se da ne zabrinjava nikoga osim spomenutih građana, kojima je opasna prijetnja za život.

Zgradu je u drugoj polovini 19. stoljeća podignula obitelj Vrcan kao stambenu višekatnicu. Protekom vremena zgrada, odnosno stanovi u njoj, mijenjali su vlasnike od kojih se baš nitko nije pretrgao uložiti u njezino održavanje. Zub vremena činio je svoje pa je zgrada bez armiranobetonske konstrukcije od nekadašnje ljepotice postala "odrpanac", ne samo vizualno, nego i statički.

U takvim okolnostima je prije desetak godina jedan sinjski građevinski poduzetnik vidio priliku pa je preko svoje tvrtke ADK otkupio najveći dio zgrade i postigao dogovor s dvoje suvlasnika koji su zadržali vlasništvo.

Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade koja je počela velikim iskopima. Nad tvrtkom ADK je, međutim, otvoren stečaj, radovi su zaustavljeni u zatečenom stanju, koje je pogoršalo statičku sigurnost objekta.

To je prije godinu dana utvrdila i građevinska inspekcija koja je izišla na teren poslije tko zna kojega u nizu zahtjeva koje je podnio Aleksej Rajevskij, jedan od ugroženih građana iz susjedstva.

Problem je na poticaj ugroženih građana ponovno aktualizirao gradski vijećnik Mosta nezavisnih lista Joško Kontić, koji je na sjednici Gradskog vijeća, kojemu je predsjednik, kroz formu "pitanja vijećnika" progovorio o "kući strave" u Vrcanovu oboru i upitao izvršnu vlast što Grad poduzima da se ovaj komunalni i sigurnosni problem riješi.

Gradonačelnica Kristina Križanac odgovorila je Kontiću da su gradske službe tri puta intervenirale kod nadležnih inspekcija jer se, naglasila je, radi o prestrašnoj prijetnji sigurnosti građana. Vlasnik objekta, kazala je, nije želio sanirati objekt o svom trošku. "U takvim okolnostima našli smo se pred zidom", navela je Križanac.

– U ovom slučaju ne smije se stati pred zidom. Kažu da je riječ o zaštićenom objektu kao spomeniku kulture. To je spomenik nebrige, kuća strave i straha, a ako ne interveniramo kako bismo trebali, sutra bi to mogla postati kuća poznata po tragediji. Ova kuća se mora srušiti. Ako nikako drukčije, Grad je mora srušiti o svom trošku, a onda tražiti naknadu troškova od vlasnika – kazao je Kontić.

Vijećnik Kontić nije stao samo na tome. Desetak dana poslije sjednice na kojoj je aktualizirao problem, gradonačelnici Križanac uputio je pisanu preporuku da Grad organizira rušenje. Pritom se Kontić pozvao na gradsku Odluku o komunalnom redu, koja propisuje proceduru uklanjanja ruševnih objekata opasnih za sigurnost građana, a u kojoj, nakon što se iscrpe druge mogućnosti, stoji:

"Gradonačelnik može odlučiti da se napuštena, devastirana i ruševna zgrada ili građevina, koja svojim stanjem i izgledom predstavlja izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, ukloni o trošku Grada Sinja uz naplatu troškova na teret vlasnika nekretnine."

Upitali smo gradonačelnicu Križanac je li u međuvremenu Grad reagirao i, ako jest, kako. U pisanom odgovoru gradonačelnica navodi:

"Zatražili smo od Konzervatorskog odjela u Splitu očitovanje o mogućnosti rušenje građevine s obzirom da je taj odjel izdao posebne uvjete za rekonstrukciju predmetne građevine. Zakon o građevinskoj inspekciji isključuje mogućnost nadzora komunalnog redara za ruševne zgrade upisane kao kulturna dobra RH ili se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj registar. Zakon o građevinskoj inspekciji utvrđuje nadležnost građevinskog inspektora za nezakonito rekonstruirane građevine za koje poslove mora dobiti suglasnost Uprave nadležne za zaštitu kulturnih dobara. Slijedom zakonom predviđenih postupaka Grad Sinj je, u cilju sprečavanja neželjenih mogućih posljedica na prolaznike, uputio upit Konzervatorskom odjelu u Splitu i čeka se njihov odgovor."

Kako je administracija inače prespora i od nerijetko nesuvislih zakonskih paragrafa često ne vidi ljude, izgledno je da će proteći još podosta Cetine nego se problem "kuće strave" u Vrcanovu oboru riješi.

Do tada građanima koji su upućeni prolaziti uz ruševnu zgradu ostaje nadati se da im se neće srušiti na glavu. A ako se urušavanje ipak dogodi...

Nalaz inspektora: Ljudi su u opasnosti
U odgovoru koji je na svoju pritužbu dobio Rajevskij, viši građevinski inspektor Igor Fagarazzi, među ostalim, navodi:

"Pregledom je utvrđeno da se postojeća stambena građevina rekonstruira protivno potvrdi glavnog projekta Klasa:... od 18. lipnja 2009. godine te da je rekonstrukcijom postojeće stambene građevine ugrožena stabilnost stambene građevine koja predstavlja opasnost po život ljudi i druge građevine te je sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji donešeno rješenje Klasa:... od 14. rujna 2016. godine kojim se obustavlja građenje", uz dodatak da su investitori rekonstrukcije ADK – Arhitektura Desing Kodžoman iz Sinja u stečaju, Palma Omrčen iz Zagreba i Iva Ušljebrka, rođ. Lišnić, iz Zadra.

Naravno da su i poslije ovoga građani ostali nezadovoljni. Jer inspektor im je samo potvrdio da je obavljenim rekonstrukcijskim zahvatima ugrožena stabilnost same građevine i da kao takva predstavlja opasnost za ljude i druge građevine, što su znali i sami, a rješenje kojim je inspektor obustavio građenje zapravo je bespredmetno jer je gradilište napušteno još 2010. godine i od tada nitko ništa ne radi niti gradi. Osim zuba vremena koji sve skupa pogoršava.

 

Naslovnica Split županija