Dalmacija Split županija

ministar u šieniku

Dobrović o Lećevici: Netaknuta priroda možda i nije najbolje mjesto za gradnju centra za gospodarenje otpadom, a Karepovac treba hitno sanirati

ministar u šieniku

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović  je u petak navečer u Šibeniku rekao kako izgradnja centra za gospodarenje otpadom Lećevica  na spašava situaciju na postojećem odlagalištu otpada na Karepovcu u Splitu, a da netaknuta priroda možda i nije najbolje mjesto za gradnju takvog centra.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović te ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević sastali su se u petak u Šibeniku sa šibenskim županom  Goranom Paukom te splitsko-dalmatinskim Zlatkom Ževrnjom gdje su razgovarali o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica. Sastanak je organiziran na inicijativu premijera Andreja Plenkovića, koji je bio na prvom dijelu sastanka, a zbog dogovorenih obveza potom otišao u Zadar.  

Ministar Dobrović je nakon sastanka kazao kako izgradnja centra u Lećevici, (pokraj Unešića u Šibensko-kninskoj županiji)  na spašava situaciju na postojećem odlagalištu otpada Karepovac u Splitu  te kako netaknuta priroda možda nije najbolje mjesto za gradnju takvog centra.

"Premijer se upoznao s prijeporima koji postoje oko lokacije centra za gospodarenje u Lećevici i to je dobar pristup koji treba pozdraviti jer je bitno da se čuju svi argumenti, dobre i loše strane i da se to temeljito razmotri. Izgradnja centra u Lećevici  ne spašava situaciju na Karepovcu i sanacija Karepovca definitivno mora ići pod hitno , na način kako je ministarstvo predložilo, a to je da se odvija u dvije faze. Kroz prvu fazu trebaju se osigurati kapaciteti potrebni do izgradnje centra koji će onda prihvatiti otpad. To nužno znači da se u tom vremenu mora razviti sustav odvojenog prikupljanja, sukladno novom planu gospodarenja otpadom“ kazao je ministar Dobrović u Šibeniku.

Dodao je da ostaje otvoreno pitanje zoniranja mikrolokacije centra, budući ono nije provedeno sukladno uvjetima Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite.  "Trebaju biti visoke podzemne vode da bi se ustanovila stvarna zona sanitarne zaštite. To je nužan preduvjet da bi se nastavilo s procedurom izgradnje centra u Lećevici, rekao je ministar Dobrović.

Kako je dodao, treba uvažiti prigovore iz Šibensko-kninske županije jer je neobična činjenica da su dva centra, Lećevica i Bikarac, geografski bliska, na udaljenosti manjoj od 30 kilometara.

Važno je da se gradovi i općine, posebno u Dalmaciji, pomaknu s mjesta i da krenemo uspostavljati moderni sustav koji uključuje odvojeno prikupljanje“ istaknuo je Dobrović.  U vezi s utjecajem odlagališta otpada u Lećevici na okoliš, posebno na podzemne vode, ministar je rekao da  „postoji, bojazan da u dosadašnjoj proceduri ti nalazi nisu u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir."  Moje mišljenje je da u Hrvatskoj moramo brinuti gdje i kako smjestiti takve uređaje. Možda netaknuta priroda, područje gdje možemo proizvoditi zdravu hranu koju su europski susjedi spremni platiti po visokoj cijeni nije najbolja pozicija, budući će se greške u ovoj fazi plaćati dugi niz godina“ rekao je Dobrović.

Sastanku je prisustvovao i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević koji je rekao da je uvjeren kako će se pronaći rješenje koje je u interesu obje županije.

„Ako procjene utjecaja na okoliš dobiju zadovoljavajuću ocjenu, mi ne vidimo razloga da se ne izda akt za gradnju. Sad ćemo vidjeti jesu li potrebna dodatna ispitivanja podzemnih voda“, rekao je Kuščević.

Župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk je rekao kako su pred premijerom i ministrima ponovili stav o Lećevici, koji je poznat još po zaključcima Županijske skupštine iz 2004. , zaključcima Općinskog vijeća  Unešića 2002.  te primjedbama na formalno pravne radnje oko studije izgradnje centra u Lećevici.   Očekujemo da se u konačnici ta priča razriješi u korist stanovnika i Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije jer traje već 15 godina.

Premijer Plenković je rekao  kako je za njega to bio vrlo koristan informativni sastanak na kojem je  čuo predstavnike obje županije.

Zbrinjavanje otpada je vrlo važne tema oko koje postoje različita stajališta s obzirom na lokaciju centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, komentirao je premijer u Šibeniku.

Dobrović pozvao Grad Split da što hitnije raspiše javnu nabavu za sanaciju Karepovca

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović pozvao je u petak Grad Split da što hitnije riješi dokumentaciju i raspiše javnu nabavu za projekt sanacije odlagališta otpada Karepovac.

Istaknuo je kako su stručnjaci iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je s Gradom Splitom potpisao ugovor za sufinanciranje sanacije, u kontaktu s predstavnicima Grada, te očekuje da se čim prije ispune svi preduvjeti za kretanje u projekt.

"Kao što sam i rekao, i naglasit ću ponovno, sanacija odlagališta Karepovac naš je prioritet. U Gradu Splitu imamo neodrživu situaciju koja je posljedica godina i godina neodgovornog ponašanja prema gospodarenju otpadom. Karepovac je odlagalište koje je neuređeno, u samom je središtu grada, a Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici je još daleko od puštanja u pogon. Stoga je hitno provesti kvalitetno rješenje u tom prijelaznom periodu do otvaranja Lećevice", rekao je ministar Dobrović u povodu današnjeg prosvjeda Splićana kod odlagališta otpada Karepovac.

Početak rada Lećevice, naveo je, može biti krajem 2020. ili početkom 2021. godine, a mjesta za odlaganje na Karepovcu ima možda za još godinu i pol dana. Osim toga, potrebno je zadovoljiti uvjete o usklađenju odlagališta, jer se nakon 2018. godine na odlagališta sukladno propisima više neće moći odlagati neobrađeni otpad.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike stoga predlaže provođenje sanacije u dvije faze. Prva faza bi bila priprema plohe za odlaganje, a ministar Dobrović kaže da se s njom treba krenuti odmah.

"S prvom fazom se treba krenuti odmah, pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora", poručio je.

"S obzirom na to da je potrebno osigurati kapacitete za odlaganje u prijelaznom razdoblju do otvaranja Lećevice, nužno je uključiti i postrojenje za obradu kako bi se što više otpada recikliralo i tako se smanjio njegov obujam".

U suprotnom, istaknuo je, može se za godinu i pol dana dogoditi da grad Split neće imati gdje s otpadom, osim odvoziti ga u izrazito udaljene centre Kaštijun i Marišćina, a to će sigurno uvelike poskupjeti uslugu odvoza komunalnog otpada, koju će na kraju platiti građani.

"Nakon otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica provest će se druga faza sanacije odlagališta otpada Karepovac, a to znači njegova potpuna sanacija i zatvaranje. Postupak javne nabave treba biti takav da se udovolji zahtjevima EU-a kako bi se projekt mogao financirati europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija".

Ministar je naglasio da je u cijelom tom procesu od izuzetne važnosti sudjelovanje građana Splita kroz odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala, tekstila, glomaznog otpada i drugog, kako bi što manje otpada bilo potrebno odložiti na Karepovac. "Jer samo na taj način može mu se produžiti vijek korištenja do otvaranja centra za gospodarenje otpadom Lećevica uz istovremenu sanaciju tog odlagališta radi onemogućavanja štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi", rekao je.

U tome će biti na pomoć interventne mjere za Grad Split predviđene Planom gospodarenja otpadom RH 2017-2022. koje su predložene s ciljem smanjenja količina miješanog komunalnog otpada, jačanja odvojenog prikupljanja otpada te sanacije odlagališta Karepovac, istaknuto je u priopćenju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Stotinjak građana Splita koji su se u petak okupili na prosvjedu na odlagalištu otpada Karepovac, tražili su da hitno počne sanacija tog odlagališta i izgradnja Regionalnog centra za odlaganje otpada u Lećevici jer im je onečišćenjem ugroženo zdravlje i zaprijetili da će za dva tjedna ponovno blokirati ulaze u Karepovac za kamione koji dovoze otpad iz ostalih dijelova Splitsko-dalmatinske županije.

Naslovnica Split županija