Dalmacija Split županija

bliži se kraj prometnog kolapsA

Most Trogir - Čiovo u izgradnju će 2009. godine

Kako saznajemo, radovi na gradnji novog mosta, koji bi spajao Trogir s Čiovom, mogli bi početi već u prvom dijelu iduće godine.

Po našim saznanjima, krajem listopada, Institut građevinarstva Hrvatske, na čelu s dr. Jurom Radićem, a u ime investitora Hrvatskih cesta, predao je svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje lokacijske dozvole za izgradnju mosta kopno - Čiovo.

Dozvola bi trebala pristići do kraja ovog mjeseca, a građevinska do kraja godine. Tako bi konačno najveći čiovski projekt trebao krenuti u realizaciju, čime bi se eliminirao prometni kolaps, koji je najteži u turističkoj sezoni.

Završetkom projekta novog mosta, smanjio bi se promet oko stare, UNESCO-om zaštićene gradske jezgre. Novi most gradit će se oko 800 metara istočno od sadašnjeg mosta, odnosno od grada.

Bit će dugačak 523 metra, širok 12,5 metara, a osim dva kolnička traka, predviđa se da na mostu, uz pješačke trotoare, bude i biciklistička staza. Na središnjem dijelu mosta bit će dio koji će se otvarati za propust brodova.

Ukupna vrijednost novog mosta je oko 150 milijuna kuna, a završetak se očekuje pred turističku sezonu 2011. godine. Grad Trogir preuzeo je financiranje izgradnje pristupnih cesta do mosta.

Znači da bi Hrvatske ceste mogle odmah nakon ishođenja građevinske dozvole krenuti u realizaciju, jer je novac osiguran u proračunu za 2009. godinu.

J. BREŠAN / EPEHA

Naslovnica Split županija