Dalmacija Split županija

pobuna otočana

Hvarani: Sami ćemo upravljat svojim lukama i nećete nam premještat brodice!

pobuna otočana

Nedavno rekonstruirana južna obala jelšanske luke

Poništite odluku o proširenju lučkih područja na Hvaru - poručuju otočani vijećnicima Županijske skupštine, zabrinuti prije svega za vlastite vezove koje desetljećima koriste. Ovaj i još tri zahtjeva Udruga za održivi razvoj grada i otoka Hvara “Dignitea” istaknula je u peticiji koju je pokrenula za stanovnike s područja gradova Hvara i Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj.

Odluka Županijske skupštine da se enormno prošire područja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije izazvala je pravu buru negodovanja otočana. Riječ je o područjima većine luka za javni promet, a dokle to seže, govori i podatak da je površina koja će u hvarskoj luci već uskoro biti pod nadležnošću Lučke uprave povećana čak više od pet puta i ukupno iznosi oko 450 tisuća četvornih metara akvatorija.

Nad tim prostorom lokalna samouprava više neće imati ama baš nikakve ingerencije. Ljude posebno iritira upravo to što pri donošenju spomenute odluke nitko iz Županijske skupštine nije našao potrebnim zatražiti suglasnost lokalnih samouprava.

Predstavnici Županije nisu ni upoznali jedinice lokalnih samouprava i njihove građane s odlukom, kao ni s namjerama koje imaju za ta proširena područja.

Doznali iz medija

- O proširenju područja upravljanja Lučke uprave na cjelokupni akvatorij ispred grada Hvara i na dio kopna doznali smo iz medija - kaže Marko Jeličić, predsjednik Gradskog vijeća u Hvaru, član Liste za ponos mista (LZPM). Hvarani ističu da ova proširenja nisu utemeljena u planskoj dokumentaciji o izgradnji infrastrukture i poboljšanju uvjeta lokalnih zajednica.

Dodatnu konsternaciju žitelja Otoka sunca izazvali su ugovori koje su iz Županije uputili građanima Staroga Grada - Farosa, koji desetljećima koriste vezove na području gdje županijska Lučka uprava sada želi nadležnost, a u kojima, među ostalim, stoji kako korisnici vezova sve moraju osigurati sami, dok će im Lučka uprava jedino naplaćivati vez.

Potpisivanje peticije u gradu Hvaru
Starograjani najskandaloznijim ocjenjuju članak ugovora po kojem ih Lučka uprava može bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmjestiti s veza ili raskinuti s njima ugovor koji se inače potpisuje na 12 mjeseci.

- Ugovore, koje bismo trebali potpisati do 1. kolovoza 2014., smatramo sramotnim i ponižavajućim kako za domaće korisnike ovih vezova, tako i za sve druge korisnike, jer nam se s njima ustvari ne daje ni minimum sigurnosti, već otvara prostor za manipulacije i ‘lov u mutnom’ od strane Županije.

Stoga smo u Starome Gradu svi odreda odbili potpisati spomenute ugovore dok nam se netko iz Županije ne očituje što stvarno planiraju s vezovima čiji smo dugogodišnji korisnici i dok nam se za cijenu veza ne da i adekvatna usluga, odnosno sigurnost da plaćenim vezom možemo nesmetano raspolagati - rekao nam je Jakša Račić iz Staroga Grada.

Jelena Jurišić, također dugogodišnaja korisnica veza, koji je prema najnovijim proširenjima potpao pod županijsku Lučku upravu, pretpostavlja da će, nažalost, takvi ugovori na jesen dočekati i građane Hvara.

U peticiji udruge “Dignitea” stoga se zahtijeva da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave otoka Hvara zatraže osnivanje vlastitih lučkih uprava za pojedine jedinice, sukladno čl. 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zatim da Županijska skupština poništi proširenja lučkih područja luka na otoku Hvaru, te zatraži prethodno mišljenje predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave otoka Hvara, odnosno da se do osnivanja pojedinih lučkih uprava na području otoka Hvara obustavi naplata naknade za vez u komunalnom dijelu luke.

Isti problemi u priobalju

Stanovnici našeg najsunčanijeg škoja sa sličnim su zahtjevima izlazili i prije budući da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama omogućava osnivanje lokalnih lučkih uprava, što mogu zahtijevati gradska i općinska vijeća. Inicijatori peticije navode procjene prema kojima je, unatoč važećim propisima o povratu kroz investicije, u posljednjih desetak godina županijskoj Lučkoj upravi otišlo gotovo 30 puta više novca nego što ga je kroz ulaganja vraćeno u hvarsku luku.

Da li će tako ostati i ubuduće, očito će ovisiti i o tome hoće li Hvarani ostati usamljeni u svojim zahtjevima, budući da potpuno isti problemi pritišću i druge sredine u priobalju, pa i na otocima.

Piše i snimio: Mirko Crnčević

‘Bračani i Višani, pridružite nam se!’

Iako se na državnoj razini stalno govori o potrebi sve veće decentralizacije ovlasti u korist lokalnih samouprava, svakodnevno svjedočimo upravo obrnutom procesu. Želimo posebno istaknuti da je naša Županija jedina od svih primorskih županija koja provodi strogu centralizaciju i redovito se oglušuje na zahtjeve lokalnih zajednica.

U drugim primorskim županijama nalazimo primjere izdvajanja i postojanja više lokalnih lučkih uprava, pa zašto i u našoj nije moguć takav način upravljanja - pita se Joško Rosso, član udruge “Dignitea” i jedan od koordinatora peticije, za koju vjeruju da će joj se, zbog zaštite interesa svojih lokalnih zajednica, pridružiti i stanovnici otoka Brača i Visa.

Maroević: Lokalna vlast je suglasna

Temeljem Zakona od 1. kolovoza 2013. godine prošireno je lučko područje većini luka otvorenih za javni promet na otoku Hvaru. Samo je za luku Hvar naknadno tražena suglasnost za proširenje, a ona se očekuje za mjesec ili dva - kaže Domagoj Maroević, ravnatelj županijaske Lučke uprave.

On, za razliku od otočana, tvrdi da su sve jedinice lokalne samouprave na škoju aktivno sudjelovale u postupku proširenja te su se složile s proširenjem lučkog područja i prije nego je Županijska skupština donijela odluku.

‘Nećemo micati kaiće’

Ugovori o komunalnom vezu sklopljeni su na razdoblje od 12 mjeseci i automatski se produžuju, a mogu biti otkazani na zahtjev korisnika veza te od strane županijske Lučke uprave ako korisnik veza krši odredbe Pravilnika o redu u luci i dovodi u pitanje sigurnost luke i drugih brodova - pojasnio je Maroević.

- Županijska Lučka uprava neće proizvoljno premještati brodove korisnika koji su potpisali ugovor o komunalnom vezu, dapače, korisnici će dobiti i broj veza kako bi se red u luci mogao što učinkovitije provoditi. U čl. 4. ugovora o komunalnom vezu predviđeno je premještanje brodova, ali isključivo zbog opravdanih i sigurnosnih razloga - dodao je Maroević.

Županija uložila 26 milijuna kn

Domagoj Maroević naglašava da je Županija u protekloj godini uložila oko 26 milijuna kuna u hvarske luke Vira, Jelsa, Stari Grad, Mandrač u luci Hvar... Kroz godinu, godinu i pol dana predviđena su, tvrdi Maroević, dodatna ulaganja u iznosu od 30 milijuna kuna.
Naslovnica Split županija