Dalmacija Split županija

POSTOJEĆE GROBLJE TIJESNO, A O LOKACIJi NOVOG TRAJU PRIJEPORI

Groblje tijesno: težak je put do Gradine

POSTOJEĆE GROBLJE TIJESNO, A O LOKACIJi NOVOG TRAJU PRIJEPORI

Vlasnici okolnih parcela protive se proširenju postojećega groblja, a pastoralni voditelj don Većeslav Šupuk zalaže se da ono bude na brdu Gradina, no protivnici te ideje imaju brojne protuargumente

Vlasnici okolnih parcela protive se proširenju postojećega groblja, a pastoralni voditelj don Većeslav Šupuk zalaže se da ono bude na brdu Gradina, no protivnici te ideje imaju brojne protuargumente

Mještani Katuna i Kreševa, u općini Šestanovac, već nekoliko godina brigu brinu gdje sa svojim umrlima. Zbog prenapučenosti mjesnoga groblja, u kojem je zadnja grobnica izgrađena prije petnaestak godina, mještani traže izgradnju novog ili eventualno proširenje postojećeg. Međutim, prijedlog skupine građana o širenju posljednjeg počivališta na sjevernu stranu, tik do postojećega groblja, odmah u startu naišao je na osporavanje nekolicine mještana na čijim bi se parcelama trebalo graditi novo groblje. Iako je riječ o crkvenoj zemlji koju su sadašnji posjednici dobili u vlasništvo za vrijeme bivše države, nekoliko njih uporno odbija pomiriti se s odlukom Vlade o povratu crkvenog zemljišta njegovu pravom vlasniku, odnosno Crkvi.

 - Neosporna je činjenica da je groblje popunjeno do posljednjeg mjesta. Riječ je o sedamsto godina starom počivalištu, o čemu svjedoče kameni stećci, a i veliki hrastovi, stari nekoliko stoljeća. Ali, nevezano uz to, smatram da širenje groblja na susjedne parcele nije najsretnije rješenje. Osim što je takvo što već izazvalo negodovanje okolnog stanovništva, na predviđenom lokalitetu nema dovoljno mjesta za gradnju groblja, jer je potražnja za novim mjestima daleko veća od ponude, ističe mjesni pastoralni voditelj don Većeslav Šupuk. Ono što on predlaže i što smatra jedinim ispravnim rješenjem gradnja je groblja na brdu Gradina, kilometar sjevernije od župne crkve, gdje je prije nekoliko godina uz pomoć vjernika toga kraja izgrađen križni put s velebnim, tridesetak metara visokim armiranobetonskim raspelom.

Župnik iz Katuna don Većeslav Šupuk pokazuje lokaciju na brdu Gradina koju on predlaže za izgradnju novog groblja                                                         Ivo Ravlić / CROPIX
 - To je velika površina u vlasništvu Hrvatskih šuma, koja bi bez problema zadovoljila potrebe stanovnika naše župe, tvrdi Šupuk. Osim tridesetak onih koji podržavaju župnikovu ideju, većina njih smatra da je takvo što nedopustivo. Kao razloge navode veliku udaljenost i strmi teren, jer lokacija se nalazi na vrhu brda. Na tome mjestu, kažu mještani, pušu i jaki vjetrovi, pa bi cvijeće, vijenci i svijeće s grobova mogli završiti i kilometrima dalje. Stoga su protivnici te ideje pokrenuli potpisivanje peticije, tražeći od mjerodavnih da se taj prijedlog ne usvoji. U Općini Šestanovac ističu da je Prostornim planom, a na temelju zahtjeva i mještana i župnog ureda, predviđeno širenje postojećega groblja, a isto tako i uvrštavanje Gradine kao moguće lokacije.

 - Općina Šestanovac, kao zakonski skrbnik nad svim grobljima na našem području, prvenstveno će, prije ikakve konačne odluke, uvažavati dogovor svih zainteresiranih strana. Svjesni animoziteta koji trenutačno vlada između onih koji su za i protiv, morali smo, a i moramo biti fleksibilni, kazao je načelnik šestanovačke općine Pave Čikeš.

Naslovnica Split županija