Dalmacija Split županija

viško središte ljetnu će sezonu dočekati s novim sadržajima

Vis: proširit će se obala na Kutu za prihvat nautičara

viško središte ljetnu će sezonu dočekati s novim sadržajima

Tvrtka “Issa Adria Nautika” d.o.o. prikuplja ponude za sanaciju i proširenje dijela obale na području Kuta u viškoj uvali.

Time će se obalna linija pomaknuti za 15 metara prema moru u ukupnoj dužini od 84 metra, čime će se omogućiti prihvat ne samo plovila domicilnog stanovništva, nego i plovila nautičara koji u sve većem broju posjećuju višku valu, odnosno grad Vis.

Novonastali zaobalni prostor površine od oko 750 četvornih metara Grad Vis iznajmit će lokalnim ugostiteljima.

Iako je velika, viška luka sada raspolaže sa samo 90 vezova (60 u Luci i 30 na Kutu) te 50 plutača za sidrenje. Radovi na Kutu počet će do kraja ožujka kako bi do početka turističke sezone tu bilo još 15 vezova.

Idejni projekt uključuje gradnju lukobrana i uređenje obalnog pojasa Kuta, što će povećati broj vezova s 15 na ukupno 50, te će se nekadašnja peškarija preurediti u recepciju i sanitarni čvor za nautičare.

Radove će financirati Grad Vis preko “Issa Adria Nautike” i županijska Lučka uprava.

tekst i slika: B. Mitraković

Naslovnica Split županija