Drniški arheolog Joško Zaninović predavač u Bologni

Piše Joomla\CMS\User\User
16. svibanj 2008. - 21:28
rgx time: 4.6014785766602E-5

Sveučilište u Bologni pozvalo je Joška Zaninovića, drniškog arheologa i ravnatelja Gradskog muzeja Drniša, na veliki međunarodni znanstveni simpozij o arheološkoj baštini i prezentaciji arheoloških lokaliteta.

Na tom skupu europskog značaja Joško Zaninović će biti predavač, a tema njegova izlaganja bit će zaštita arheološke baštine u Nacionalnom parku “Krka” te proces iskapanja, istraživanja, konzervacije i prezentacije rimskoga vojnog logora u Burnumu pored Ivoševaca. Joško Zaninović i Gradski muzej Drniša dobili su poziv u Bolognu zajedno sa stručnjacima i znanstvenicima iz šest velikih europskih sveučilišnih centara, a poziv su zaslužili zahvaljujući vrijednosti svoga rada.

Prema informacijama iz Bologne europski stručnjaci, koji s velikim zanimanjem prate iskapanja i istraživanja rimskog amfiteatra u Burnumu, jedinoga takvog amfiteatra koji je u cijelosti sačuvan, te su znanstvenom i stručnom pristupu Gradskog muzeja Drniša dali vrlo visoku ocjenu. Velikim doprinosom Gradskog muzeja Drniša i Javne ustanove “Nacionalni park Krka” arheološkoj znanosti smatra se i drniška međunarodna arheološka škola zahvaljujući kojoj su pri pronalaženju ostataka antičkoga grada Burnuma primjenjuju najsuvremenija tehnologija i znanstvena dostignuća.

Uz Joška Zaninovića iz Drniša u Bolognu putuju profesori Zadarskog sveučilišta Željko Miletić i Miroslav Glavičić te asistenti na Katedri za arheologiju Zadarskog sveučilišta.

EPEHA

#JOšKOZANINOVIć