Dalmacija Šibenik

demanti

Petrina: Nisam primio mito niti nepoštivao i kršio potpisani ugovor o zakupu

demanti

Odvjetnik Stipe Petrine poslao nam je demanti koji objavljujemo u cijelosti:

Obraćam Vam se kao punomoćnik gospodina Stipe Petrine, načelnika Općine Primošten, o čemu u prilogu dostavljam punomoć.

U vašem dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" od dana 24. studenoga 2018. godine u tiskanom izdanju objavljeno je na naslovnici: "PRIMOŠTENSKI RAT, UGOSTITELJ KRAMARIĆ: DAO SAM PETRINI MITO, PETRINA: TO JE LAŽ!", dok je na 4. i 5. stranici objavljen tekst pod naslovom "UGOSTITELJ MIRO KRAMARIĆ MIC TEŠKO OPTUŽUJE PRIMOŠENSKOG NAČELNIKA: Petrini sam dao 40.000 DEM mita".

Na istoj stranici između ostaloga navodi se "Novac mu je predan u gotovini u tri navrata u isplatama od po deset tisuća DEM. Ostali dio mita Petrina je dobio preko Obrta prijevoza i iskopa 'TOME ISKOP' vlasništva Tomislava Pancirova, a preko kojeg je Petrina 'prao' novac."

Istodobno je na internetskim web stranicama objavljen isti tekst s naslovom: "Nekoć su bili u ljubavi, ali je pukla: zagrebački poduzetnik tvrdi da je Petrini dao 40.000 maraka mita, a Općini pozajmio više od milijun kuna; Petrina tvrdi: Prijavio sam ga zbog laži."

U naznačenim člancima Stipi Petrini se neistinito i neutemeljeno stavlja na teret više optužbi, kao što su primanje mita, nepoštivanja i kršenja potpisanog ugovora o zakupu, kao i druge neistinite tvrdnje.

Ovom prigodom Stipe Petrina odlučno niječe istinitost svih navedenih tvrdnji te Vas pozivam da ovaj ispravak objavite sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o medijima bez izmjena i na istim mjestima na kojima su objavljene informacije koje su povod ovog reagiranja.

Prema tome, autor neutemljeno iznesenih optužbi s ciljem nanošenja štete časti i ugleda Stipi Petrini, imat će priliku o svemu navedenom izjasniti se pred za to nadležnim tijelom.

Slijedom navedenog, smatram da bi mediji bili dužni provjeravati istinitost činjenica i vjerodostojno ih objavljivati, to tim više što imaju važan utjecaj na svekoliku javnost te time predstavljaju posebnu društvenu snagu u stvaranju javnog mišljenja.

S poštovanjem.

Stipe Petrina zastupan po punomoćniku:

odvjetnik Ivica Matas

Naslovnica Šibenik