Dalmacija Šibenik

Čudni su putevi gospodnji

Petrina osmislio 'genijalni' način da završi projekt od 15 milijuna kuna: Primoštenci, donirajte po 500 eura za svaku od ukupno 2000 stepenica do kipa Gospe od Loreta!

Čudni su putevi gospodnji

Primoštensko Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog proračuna za 2018. godinu u visini od 28,1 milijun kuna. U općinsku blagajnu najviše novca planirano je uprihodovati od raznih općinskih poreza i to 13,6 milijuna kuna, a od komunalne naknade i doprinosa nešto manje od 7 milijuna kuna.

– Proračun je nešto veći jer u iduću godinu prenosimo 3,8 milijuna viška prihoda i 265 tisuća eura stalne pričuve. Sve obveze za ovu godinu podmirene su do zadnje lipe – rekao je primoštenski načelnik Stipe Petrina.

U proračunu za 2018. godinu, istaknuo je načelnik, nema značajnijih kapitalnih projekata jer se općina priprema za sljedeći investicijski ciklus 2019.-2020. godine.– Najveća investicija u idućoj godini je Dom za stare i nemoćne i treći krak Primoštena, taj manji dio obalne crte jedini je ostao neuređen. Za EU fondove aplicirali smo uređenje sportske lučice Porat, investicija je vrijedna 21 milijun kuna. Općina je do sada u projektnu dokumentaciju i studije uložila preko 1,5 milijuna kuna. Sramota je da Lučka uprava Šibensko-kninske županije godišnje iz Primoštena izvuče milijun era, ne uloži gotovo ni kune, a svaki Primoštenac da bi imao vez za svoju brodicu mora platiti 5000 eura. Znam da ćemo se načekati dok dođu novci iz EU fondova, na žalost, mi nemamo lobiste i pokrovitelje, a spadamo i u razvijene općine – rekao je načelnik Petrina.

Još jedan grandiozni projekt primoštenski načelnik odlučio je dijelom isfinancirati na neobičan način. Za treću fazu uređenja brda Gaj, na čijem vrhu je grandiozni spomenik Gospe od Loreta visok 17,5 metara potrebno je osigurati 15 milijuna kuna. Radi se o skupoj i zahtjevnoj investiciji čija površina iznosi preko 4000 četvornih metara i potrebno je izgraditi 2000 stepenica od kamenih blokova, a svaka stepenica vrijedi 500 eura. Tako je na Vijeću odlučeno da se sazove zbor građana i ponudi Primoštencima da svaki od njih napravi po jednu stepenicu, zauzvrat na toj stepenici stajat će njihovo ima – za vječnost.

Kip Gospe od Loreta od svibnja ove godine, od kako je svečano blagoslovljen i otvoren za javnost, posjetilo je preko 50 tisuća hodočasnika, a iduće godine ta brojka trebala bi biti znatno veća, jer je primoštensko svetište i formalno ušlo u rutu Loretskih hodočašća.

Na brdu Gaj druga faza radova je već započela, grade se caffe bar, suvenirnica, sanitarni čvor, vodosprema. Općinsko vijeće dalo je odobrenje i za završne radove na tim objektima, tako je za obrtničke radove sklopljen ugovor s tvrtkom "Akro objekta", a vrijednost radova je 228.473 tisuće kuna. Izgradnjom tih objekta petero ljudi osigurat će egzisteciju – zaključio je načelnik Petrina.

Naslovnica Šibenik