Dalmacija Šibenik

U ŠIBENIKU SUSTAVNO SE postavljaju INSTALACIJE ZA NAJJEFTINIJI ENERGENT

Plin može poteći

U ŠIBENIKU SUSTAVNO SE postavljaju INSTALACIJE ZA NAJJEFTINIJI ENERGENT

Grad Šibenik prvi u Dalmaciji ugrađuje plinske instalacije i priključke u svim ulicama, na pločnicima i prometnicama gdje se gradi nova infrastruktura ili obnavljaju stari komunalni objekti

Grad Šibenik prvi u Dalmaciji ugrađuje plinske instalacije i priključke u svim ulicama, na pločnicima i prometnicama gdje se gradi nova infrastruktura ili obnavljaju stari komunalni objekti

Šibenik je prvi dalmatinski grad koji već više od dvije godine sustavno gradi temeljnu plinovodnu mrežu s priključcima za svaku kuću, stambeni i poslovni objekt. Taj šibenski komunalni pothvat gotovo je ostao neprimijećen, a riječ je o dalekovidnom i ekonomičnom rješenju.

Plinske instalacije polažu se, naime, u iskope za kanalizacijske cijevi zajedno s obnovljenim vodovodnim, električnim i telekomunikacijskim instalacijama. - Mi smo navrijeme pripremili svu potrebnu dokumentaciju i izradili projekt plinofikacije Šibenika, tako da sada možemo plinske instalacije postavljati pri gradnji bilo kojih novih ili obnovi starih komunalnih objekata - kazao nam je Tomislav Jukić, dogradonačelnik Šibenika.

- Plinovodne cijevi i priključne sustave ugrađujemo svuda gdje obnavljamo nogostupe, ulice, prometnice, popravljamo dotrajale instalacije, gradimo novu ili obnavljamo postojeću javnu rasvjetu ili gradimo kanalizaciju, pa će Šibenik plinofikaciju Dalmacije dočekati spreman. Kućanstva koja se budu željela priključiti na plinsku mrežu trebat će postaviti samo kućne instalacije.

Tomislav Jukić, šibenski gradomačelnik, pokraj iskopa kanalizacijskog sustava u koji se odmah polažu i plinovodne cijevi /Stanko Ferić / EPEHA

Polaganje cijevi

Plinskim se instalacijama već koriste dva nova naselja u gradskoj četvrti Šubićevcu. Tamošnja kućanstva koriste se plinom iz plinskih spremnika, a bez teškoća će se priključiti na budući magistralni i područni plinovod. Trenutačno se plinske cijevi polažu uz dio kanalizacijskog sustava koji se gradi u ulicama Jeronima Milete i Stjepana Radića.

Samo u Ulici Jeronima Milete postavlja se 70 priključnih mjesta, a vrijednost plinovodnih instalacija veća je od milijun kuna. U pripremi je postavljanje plinskih instalacija od Doma zdravlja do bazena, a zanimljivo je da su plinske cijevi i priključci ugrađeni i u pedesetak metara obnovljenog nogostupa ispred Krešimirova doma.

Potpisana lokacijska dozvola

Šibensko-kninska županija spremna je za početak izgradnje magistralne i područne plinske mreže na svojem području. Svi projekti su završeni, a ovih je dana potpisana i lokacijska dozvola, pa se spremno čeka početak plinofikacije Dalmacije.

Županija je pripremila i natječaj za budućeg koncesionara opskrbe plinom na svojem području, tako da su ostvareni svi uvjeti za realizaciju toga golemog komunalnog i energetskog projekta.

Naslovnica Šibenik