Dalmacija Šibenik

na dječjim zdravstvenim iskaznicama nema matičnog broja

Matični broj stvara problem malim pacijentima

na dječjim zdravstvenim iskaznicama nema matičnog broja

Prelazak na e-recepte olakšao je posao liječnicima, a život pacijentima. Na žalost, e-recepti su, s druge strane, zagorčali život djeci i njihovim roditeljima, kao i liječnicima koji pružaju usluge pacijentima mlađima od 18 godina.

Na to nas je upozorila liječnica Jelena Tomašić iz ambulante obiteljske medicine smještene u crvenom neboderu u Šibeniku.

− Problem je što dječje zdravstvene iskaznice nemaju rubriku u kojoj je, kao u iskaznicama osiguranika starijih od 18 godina, upisan matični broj osiguranika. S takvim iskaznicama bez matičnog broja HZZO-a ljekarne ne mogu izdavati lijekove.

Problemi nastaju pogotovo pri hitnim intervencijama, Roditelji dovedu dijete kojemu je za terapiju nužan antibiotik, a niti mu bez tog broja možeš izdati recept niti može podići lijek u dežurnoj ljekarni − kaže nam liječnica Jelena Tomašić.

Marijan DŽAMBO
Naslovnica Šibenik