Dalmacija Šibenik

Raduča kao balaton

'OVO JE ZACIJELO LUDO' Petrina potaracao sike i nasuo tone šljunka na plaže!

Raduča kao balaton

Ovo je  zacijelo ludo, eno teški strojevi melju kamen i zajedno sa zemljom bacaju na preostale sike, mislim da zapravo sve ide kvragu, kaže mještanin Miro Gaćina

Prizor je sve u jednom – impresivan, katastrofičan i katastrofalan: teški strojevi melju sike podno primoštenskog hotela “Zora”, a uokolo oboda, odnosno obalne crte poluotoka Raduče kompletno se uništava priroda i nasipaju tisuće kubika usitnjenog kamena i zemlje od ruba šetnice do ruba mora.

U trenutku kad smo otišli na teren gradilište je već posjetila Građevinska inspekcija – Odjel za zaštitu okoliša i Inspekcija Lučke kapetanije Šibenik, no sudeći po tome što se na terenu i dalje radi, može se pretpostaviti da nije stigla nikakva zabrana, ili ona nije efikasna, što je također “prirodna pojava“ u ovakvim slučajevima.

Prospekte mogu baciti

Dakle, na temelju odluke Općinskog vijeća Primoštena “uređuje“ se plaža podno primoštenskog hotela “Zora”, a to je ona čuvena “zaštitna markica“ Primoštena iz prospekata s fotografijama “Raduče”, hotela s bazenom pod kupolom i prirodnom plažom pred tim kompleksom.

Općinsko vijeće Primoštena ovlastilo je načelnika Stipu Petrinu za sve poslove oko “uređenja“ plaže, a sam Petrina tvrdi da su plažu nasuli u skladu s propisima Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša.

Iz Odluke Općinskog vijeća vidi se da sredstva osigurava “Primošten” d.d., u vlasništvu Mađara Laszla Kerekesza, a Općina će to prebiti iznosom naknade za koncesiju za plažu poluotoka Velike Raduče.

U pokušaju da dođemo do nekoga iz “Primoštena” d.d. u nevjerici da bi neki vlasnik hotela na tako atraktivnoj lokaciji mogao biti suglasan s uništavanjem prirodnog okoliša i pretvaranja obale kojom se ta hotelska kuća desetljećima “prodavala“ i slovila za jednu od najprivlačnijih hotelskih destinacija Hrvatske, na posljetku smo dobili Sandru Dodig, administrativnu direktoricu “Primošten hotela” d.o.o.

– Mislim da treba sačuvati autohtonost podneblja. Naravno da plaže treba uređivati, ali to ne znači da treba uništavati ono po čemu je zapravo Primošten prepoznatljiv.

Šutljivi Mađari

Što na ovo ima reći vlasnik hotela Laszlo Kerekesz ne znamo. Plaža kakva nastaje priličnija je Balatonu nego hrvatskoj obali i Primoštenu, no za komentar bi ipak valjalo čuti vlasnika hotela.

Janes Lakoš, kapetan Lučke kapetanije Šibenik, upućuje nas, pak, na inspektora Božidara Kursara koji kaže da je stanje snimljeno i uz dopis upućeno Građevinskoj inspekciji – Odjelu za zaštitu okoliša, onoj s početka našeg teksta.

Lučka kapetanija je, inače, mjerodavna samo za slučaj da objekti plaže ulaze u more, pa treba utvrditi utječe li to na sigurnost plovidbe...

Na terenu smo zatekli Primoštenca Mira Gaćinu koji je prilično zaprepašten upravo otkrio ono što i mi: potpunu izmjenu obale na Velikoj Raduči.

– Ovo je zacijelo ludo, ne znam da li da upotrijebim već otrcane fraze o ekocidu, kulturocidu... eno vam naprijed teški strojevi melju kamen i zajedno sa zemljom bacaju na preostale sike, mislim da zapravo sve ide kvragu.

Pošli smo tragom teškog stroja kojim se na naše oči drobe sike uza šetnicu, a potom se izdrobljenim sikama zaravnava put širok najmanje tri metra.

Čovjek uz stroj kaže da preostale sike do mora neće drobiti nego da će ih “samo“ nasuti kamenjem jer da je tako bilo i prije 40 godina – ponavlja zapravo “pjesmicu“ koju smo čuli i od Stipe Petrine. Baš bi bilo zanimljivo vidjeti fotografije te lokacije od prije 40 godina.

jordanka grubač / snimio nikša stipaničev / cropix

Općina Primošten: Ne treba nam lokacijska dozvola

Općina Primošten je donijela, a Županija šibensko-kninska prihvatila i sufinacirala Godišnji plan upravljanja i zaštite (!) pomorskog dobra u kojemu je predviđeno “uređenje, odnosno održavanje Raduče na opisani način radi ‘podlokavanja’ - te je upravo to ono što se radi“ - stoji u dopisu iz Općine Primošten u kojem se još tvrdi da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u čl. 175 decidirano navodi kako za objekte koji se grade na obali moraju ishodovati lokacijske dozvole, ali ovdje se ništa ne gradi.


Ekocid počinjen i u Rogoznici

Kod vojnog mula na Kruščicama, ispod groblja na otoku, na poluotoku Gradini sve do punte s kapelicom Gospe od Kapelice, u uvali Soline gdje je marina Frapa, u Lozici... potaracane su sve sike i nasut teren.


Inspektori čekaju papire

“Građevinska inspekcija utvrđuje činjenično stanje, od investitora su zatraženi podaci o projektnoj dokumentaciji i odobrenjima vezanim uz navedeni zahvat. Nakon utvrđivanja svih činjenica, inspekcija će postupiti u skladu sa zakonskim ovlastima”, stoji u odgovoru iz Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša.

Naslovnica Šibenik
Page 1 of 9FirstPrevious[1]23456789Last