Dalmacija Šibenik

ŠIBENČANIN DOMAGOJ BABIĆ, PREDSJEDNIK NACIONALNOG VIJEĆA UČENIKA HRVATSKE:

Profesori, nećemo vam više plaćati 150 kuna za repeticije!

ŠIBENČANIN DOMAGOJ BABIĆ, PREDSJEDNIK NACIONALNOG VIJEĆA UČENIKA HRVATSKE:

Škole su  dužne organizirati dodatnu i dopunsku nastavu, kazao nam je Domagoj Babić. Učenici traže i da se u skladu s rezultatima državne mature organiziraju sati dodatne i dopunske nastave iz predmeta u kojima su bili slabiji

Škole su  dužne organizirati dodatnu i dopunsku nastavu, kazao nam je Domagoj Babić. Učenici traže i da se u skladu s rezultatima državne mature organiziraju sati dodatne i dopunske nastave iz predmeta u kojima su bili slabiji

Dosta je plaćanja skupih instrukcija i do 150 kuna po satu. Škole su dužne organizirati dopunsku i dodatnu nastavu, to im je zakonska obveza! Tako bi se mogao sažeti najnoviji zahtjev Nacionalnog vijeća učenika RH, predstavničko-savjetodavnog tijela ministra znanosti, obrazovanja i športa, upućen tome ministarstvu te Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

- Bez potpunog provođenja dopunske nastave Nacionalno vijeće neće poduprijeti uvođenje obvezne srednje škole - decidirano u ime učenika poručuje predsjednik krovne učeničke organizacije Domagoj Babić iz Šibenika.

Učenici su, naime, odlučili pokrenuti svojevrsnu kampanju i objaviti rat sivoj ekonomiji u školstvu, uvjereni da ignoriranje zakonske obveze o provedbi dopunske i dodatne nastave u školama pogoduje biznisu s instrukcijama, u kojemu se navodno okreću milijunski iznosi. Traže donošenje mjera na nacionalnoj razini s ciljem informiranja i isticanja prava i potrebe svih učenika na dopunsku i dodatnu nastavu u njihovim školama, kao što to propisuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz to, zahtijevaju da se u skladu s rezultatima državne mature u svakoj školi pojačaju sati dodatne i dopunske nastave iz onih predmeta u kojima su učenici ostvarili najslabije rezultate. Traže i povećanje sudjelovanja stručnih suradnika u dopunskoj nastavi, uvođenje vršnjačke pomoći (peer education) kao izvrsne zamjene instrukcijama i slično.

- Novi je zakon na snazi već tri godine, a brojni učenici i ne znaju da su dodatna i dopunska nastava zakonsko pravo. Posebno je važno uvesti informiranje u srednjim školama, gdje većina škola uopće ne provodi te oblike nastave - upozorava Babić.

Kako ističe, dodatne pripreme za državnu maturu, koje organiziraju škole, nisu dovoljne jer se provode samo u trećim i četvrtim razredima srednjih škola.
- Što s ostalim učenicima? Ne preostaje im nego pohađati skupe instrukcije čije su cijene izvan njihovih financijskih mogućnosti, a koje im pružaju oni profesori koji bi im po zakonu trebali pružati besplatnu dopunsku nastavu u školi - kaže predsjednik učenika.

Prema njihovim informacijama, čak tri četvrtine učenika uzimaju instrukcije iz matematike, a takva dodatna pomoć zahtijeva barem dva do tri sata tjedno. Ništa bolje nije ni s dodatnom nastavom. Velik broj nadarenih učenika, osobito u srednjim školama, nitko ne priprema za natjecanja i smotre.

BABIC_DOMAGOJ-050111.3
Domagoj Babić
Prema neformalnom istraživanju NVO-a, čak 30 posto srednjih škola ne provodi dodatnu nastavu, a u 60 posto provodi se samo iz malog broja predmeta i u nedovoljnoj mjeri.
- Dopunska nastava mora postojati kao besplatna i zakonom zajamčena, svakom učeniku dostupna pomoć i alternativa instrukcijama. Time bi se sigurno smanjio i broj učenika koji odustaju od srednjoškolskog obrazovanja - poručuje Babić.

Vijeće će do kraja godine pokrenuti nacionalno istraživanje o održavanju dopunske i dodatne nastave, kao i učestalosti instrukcija.
- Instrukcije su dokaz nefunkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava - smatra predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, i sam srednjoškolski profesor.

On ističe kako je u osnovnoj školi broj sati dopunske i dodatne nastave neograničen, dok je problem u srednjim školama što je broj tih sati koje plaća Ministarstvo limitiran. Prema Pravilniku o normi, svaka srednja škola može maksimalno (plaćeno) održati onoliko sati dopunske i dodatne nastave tjedno koliko ima razrednih odjeljenja, bez obzira na broj predmeta.


Janjić: Organizirat ćemo skup ravnatelja

Ne pada nam na pamet oglušiti se o zahtjeve učenika. Već sredinom ovoga mjeseca organiziramo skup ravnatelja srednjih škola, na kojemu ću ih, uz ostalo, podsjetiti i na tu zakonsku mogućnost - kaže državni tajnik za srednje školstvo Želimir Janjić. On podsjeća da dopunska i dodatna nastava ulaze u nastavničku normu kao neposredan rad, da se provode u velikom broju škola, ali i da često sami učenici ne pokazuju interes.

- Škole trebaju animirati učenike da se prijave za takav oblik rada. Ali, i roditelji i učenici trebaju pokazati veće zanimanje za te oblike nastave, a ne da se prijave dva učenika pa se ne mogu formirati ni grupe - upozorava Janjić. Vezano uz instrukcije, osobito one koje se naplaćuju, slaže se da je riječ o zoni crnog tržišta koje moraju ispitati druge institucije. “Ministarstvu je dosta teško dokazati takvo nešto, jer kad god postavimo pitanje tko to čini, ostanemo bez odgovora”, kaže Janjić.

Najviše se traže repeticije iz matematike

Prema istraživanju što su ga tijekom tri godine, od 2005. do 2007., na cjelokupnoj populaciji gimnazijalaca proveli Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, povremene ili stalne instrukcije uzima čak polovica gimnazijalaca. U drugom razredu čak njih 77,3 posto uzima instrukcije iz matematike, jedna trećina iz fizike, a 21 posto iz kemije. Zanimljivo je da 0,5 posto uzima instrukcije u vlastitih profesora!


Naslovnica Šibenik
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last