Dalmacija Šibenik

ZAPOVJEDNIK 1. SATNIJE 3. BATALJUNA 113. BRIGADE

Frane Frkić: Moja satnija je prva izašla na Šibenski most

ZAPOVJEDNIK 1. SATNIJE 3. BATALJUNA 113. BRIGADE

A bio sam zapovjednik 1. satnije 3. bataljuna 113. brigade, satnije koja je prva izašla na Šibenski most. Poslije 19 godina želim da to moj sin napokon zna - govori rezignirano Frane Frkić

Obični, mali ljudi branili su Šibenik i Hrvatsku u Domovinskom ratu. Njih nema na svečanim obilježavanjima ratnih obljetnica, njih nitko proteklih 19 godina ne poziva na te svečanosti i više ih se i ne sjeća. Kad svome sinu danas pričam o tim danima ratnog rujna 1991., on me blijedo gleda.

Nije mu jasno što to njegov otac govori, gdje je to on bio i što je radio, a nema ga ni na polaganju vijenaca niti na svečanim akademijama, ni na okruglim stolovima, nigdje. A bio sam zapovjednik 1. satnije 3. bataljuna 113. brigade, satnije koja je prva izašla na Šibenski most.

Poslije 19 godina želim da to moj sin zna - govori, više rezignirano nego revoltirano, Frane Frkić, Tišnjanin koji je dragovoljno otišao u vojsku, prošao Rupe, Dubravice, Veliku Glavu, Dragišiće, upad u Čistu Veliku, sve s istim ljudima s kojima je u rat i krenuo.

- Trebali smo ići na Veliku Glavu, ali smo zaustavljeni 15. na 16. rujna 1991. već u Skradinu, gdje smo čekali razvoj situacije. Polako smo se počeli prebacivati brodovima preko Bilica i Rasline za Zaton. Neprijateljski tenkovi Mladićeva 9. korpusa već su bili prošli kroz Zaton, a kako je u mojoj satniji bilo 20-ak Zatonjana koji ništa o tome nisu znali, morao sam naći neki način da im to kažem.

Zauzimanje položaja

Nije bilo lako. Ali, rat je, idemo naprijed. Zauzeli smo položaje na brdima oko Zatona, odakle smo vidjeli most i Mladićevu vojsku koja je već bila pred njim. Četiri dana smo proveli u neprijateljskom okruženju, a da nismo znali što se događa u našim malim mistima Tisnu, Tribunju, Betini, Jezerima, Murteru, odakle su bili naši momci u satniji.

Napokon, poslije četiri dana, kad je uz pomoć artiljerije neprijatelj potjeran prema Gaćelezima, izašli smo na most, sretni da jugovojska uzmiče, da se povlače odakle su došli. Zadnja nam je informacija bila da su Mladićeve snage došle do Vodica, i bilo nam je samo na umu što prije provjeriti što je s našim obiteljima.

Na sreću, sve je bilo dobro, a ni neprijatelj nije do Vodica uspio stići - priča Frkić, jedan od onih anonimnih ratnika kojemu nije ni do medalja ni priznanja. - Imao sam od prvog dana pod sobom 80-120 ljudi i nitko od njih nije poginuo.

To je moja ratna diploma, to je moje ordenje i moje medalje. Drugih ne trebam - zadovoljno će Frkić. Njegova je priča, kaže, za nove, mlade generacije, da se zna i da se ne zaboravi na one koji su uistinu ratovali, a kojih na proslavama nema... Tamo su, reći će, neki koje nikad na terenu nisam vidio niti ih se sjećam.

Piše davorka blažević

Gdje su ti ljudi?

Na temelju zapovijedi MORH-a i Zapovjedništva obrane srednje-sjeverne Dalmacije formira se Zapovjedništvo obrane grada Šibenika - stoji na jednom strogo-pov. dokumentu pod brojem 1/91, što smo ga dobili, a kojemu je u potpisu kao zapovjednik tadašnji predsjednik općine Šibenik Paško Bubalo.

U Zapovjedništvo Bubalo određuje sljedeće ljude:
Josipa Jurasa, kao načelnika Štaba, Sinišu Štrkalja kao ađutanta, Božu Erlića kao pomoćnika za politički rad, Sinišu Gulina, za načelnika inženjerije, Dragu Kalauza za načelnika transporta, Marijana Seksa za načelnika veze, Mihu Mioča za načelnika ratne proizvodnje, Antu Mikulandru, kao pomoćnika načelnika za pozadinu, Živka Gulina za načelnika intendantske službe, Borisa Zmijanovića za načelnika sanitetske službe, Marka Maričića za načelnika veterinarske službe, Franu Bilića za pomoćnika zapovjednika za informativno-psihološke djelatnosti, Dragicu Lugović i Divnu Slavicu kao daktilografe te Davora Škugora za savjetnika Zapovjedništva. Bilo je to prvo Zapovjedništvo obrane grada Šibenika.

Kasnije je osnovan Krizni štab kojemu je na čelu bio Josip Juras, a uz spomenute pridodani su mu Nikola Vukošić, načelnik policije, Milivoj Petković, zapovjednik 113. brigade i dr. Nenad Hemerih za sanitet. Gdje su ti ljudi danas?

D. Blažević

Ademi mi je pomagao u akciji

Ja sam vodio akciju zauzimanja bivših vojarni u Rogoznici, kao zapovjednik postrojbe za posebne namjene 113. šibenske brigade, a uz mene je ključna osoba u toj akciji bio danas umirovljeni general Rahim Ademi, koji mi je pomagao ne samo u organiziranju napada, nego i s nacrtima obiju vojarni koje je imao, pa smo znali raspored ukupnog osoblja i imali sve podatke o oružju koje je u vojarnama bilo.

Tako tvrdi Vlade Jaram Falkone, najavljujući za ovu zimu promociju svoje knjige u kojoj detaljno opisuje akciju osvajanja vojarni “Zečevo” i “Kruščica”, a poslije i “Smokvice”, koja je bila napuštena. I prijašnjih je godina pokušao iznijeti u javnost detalje te akcije, ali, uvjerava nas, uvijek bi se našao netko da to zaustavi.

Zaslužni za osvajanje

- Ova je operacija bila od presudne važnosti ne samo za obranu Šibenika, nego i cijele Dalmacije, jer smo konačno došli do oružja, a osobito topova 130 mm koji su imali ključnu ulogu za našu obranu - navodi Falkone.
Prema njegovim riječima, za zauzimanje rogozničkih vojarni također su zaslužni i Ivica Tolić, sa 40 pripadnika Imotske bojne, rezervni sastav MUP-a Rogoznice i “rezervisti” MUP-a Primoštena te 18 dragovoljaca koje je, tvrdi Jaram, naoružao i opremio Blaž Jurin.

Jaram je dragovoljno pristupio 113. brigadi HV-a 10. kolovoza 1991. Radio je na formiranju tzv. diverzantskog voda 113. brigade, koji je kratko osposobljavao, kako kaže, u primoštenskom zaleđu.

Nakon obuke, po zapovijedi odlazi na prvu crtu bojišnice, gdje je postavljen na mjesto zapovjednika obrane Piramatovaca. Dan nakon dolaska neprijateljskih snaga na Šibenski most, predvođenih Ratkom Mladićem, kreće u napad na vojarne “Zečevo” i “Kruščica” te potom i na “Smokvicu”, koje su zauzete uspješno i bez žrtava.

Priključio se, kaže, snagama koje su djelovale u oslobađanju Šibenskog mosta, sudjelujući u koordiniranju paljbe iz topova kalibra 130 mm. Već 1. listopada 1991. Falkone odlazi iz 113. šibenske brigade.

d. blažević

Naslovnica Šibenik
Page 1 of 3FirstPrevious[1]23Last