Dalmacija Dubrovnik

BEZ POMISLI NA RECIKLAŽU, ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA RIJEŠILA SE PROPAGANDNIH MATERIJALA

Rastrošnost: turističke prospekte bacili na smeće

BEZ POMISLI NA RECIKLAŽU, ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA RIJEŠILA SE PROPAGANDNIH MATERIJALA

Propagandni turistički materijali za 2009. godinu, umjesto u rukama turista, završili su u - smeću. Deseci neotvorenih (!) paketa, adresiranih na Turističku zajednicu Županije dubrovačko- neretvanske, pričekali su u četvrtak djelatnike dubrovačkog poduzeća “Čistoća” kraj najbližeg kontejnera uz glavni ured Turističke zajednice županije.

Nažalost, oni koji su ih bacili na smeće, nisu čak ni razmislili da se, nažalost još uvijek aktualni propagandni turistički materijal, može ekološki zbrinuti i - reciklirati.

Koliko bogata može biti Turistička zajednica županije da na smeće ovako olako baci propagandni materijal koji je još uvijek važeći? Zaintrigirani činjenicom da su na smeću odloženi neotvoreni paketi adresirani na Turističku zajednicu Županije dubrovačko-neretvanske, otvorili smo nekoliko njih i vidjeli da je riječ o najmanje dvije aktualne knjižice namijenjene turistima.

Obje bačene publikacije tiskane su na engleskom jeziku: jedna se bavi kulturnim događanjima u još uvijek aktualnoj 2009. godini, a u drugoj se nalaze opće turističke informacije!! Turističke publikacije za koje je novac doslovno bačen, poslane su iz Hrvatske turističke zajednice, a na paketima se vidi da je na njih dodatno izdvojena nešto viša poštarina kako bi paketi “što žurnije” stigli na adresu Turističke zajednice županije i još brže završili na - smeću!

Prema viđenome, može se slobodno zaključiti da je turistička sezona bila loša jer materijali nisu podijeljeni (očekivanim) turistima, no za broj turista nas ne bi trebalo biti ni briga dok se ima novca za tiskanje propagandnih materijala te ih, umjesto u ruke turista, proslijediti na - smeće.

Za komentar ove fotografije, nažalost, nismo uspjeli dobiti direktora Turističke zajednice Županije dubrovačko-neretvanske Vladimira Bakića, koji je bio na službenom putu.

Paulina PEKO / epeha

Naslovnica Dubrovnik