Dalmacija Dubrovnik

Vodovod Dubrovnik

Pročistač u siječnju ide u funkciju

Vodovod Dubrovnik

Kada će Dubrovčanima, za vrijeme kišnih razdoblja, napokon poteći čista voda iz pročistača?
Uređaj za pročišćavanje pitke vode trenutno je u fazi ispitivanja i dokazivanja performansi kroz pokusni rad. Ova faza dat će odgovore o funkcionalnosti uređaja i nužan je dio procesa kako bi, nakon dovršetka i ostalih neophodnih proceduralnih koraka, pročistač mogli pustiti u rad.
Ukoliko uređaj zadovolji sve potrebne ispite ići će se na dobivanje uporabne dozvole, koja je preduvjet za puštanje vode kroz njega, a krajnji cilj je osiguranje neometane opskrbe pitkom vodom Dubrovnika kroz cijelu godinu, bez obzira na vremenske uvjete.
Ujedno se rješava i procedura prijave ovog projekta kao dijela Aglomeracije Dubrovnik za financiranje iz EU fondova. U sklopu tog procesa nedavno je održan i terenski obilazak na kojem su predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike ocjenjivali spremnost sve dokumentacije, pa tako i dokumentacije za pročistač te obišli samo gradilište.
Prema trenutnom stanju, tehnički pregled uređaja za pročišćavanje pitke vode očekuje se krajem prosinca ili tijekom siječnja, nakon čega će se uređaj moći pustiti u funkciju.
Vodovod je ušao u vrlo važan, kompleksan i osjetljiv projekt sanacije srednjovjekovnog sustava kanalizacijske i oborinske odvodnje ispod Straduna. Dio je očišćen, no kada ćete nastaviti sa radovima?
Obnova kanalizacijskog sustava povijesne jezgre još je jedan od prioriteta Vodovoda. Tako su do sada uspješno izvršeni istražni radovi za potrebe cjelovite sanacije kanala mješovite odvodnje na Stradunu, a sve sukladno izdanim uvjetima i prethodnom odobrenju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
U sklopu tih radova izrađen je arhitektonski snimak postojećeg stanja, sanirane su stjenke kanala te je izvedena kineta od keramičkih materijala u dnu kanala kako bi se osigurao funkcionalan protok otpadnih voda.
Svi radovi izvodili su se uz osiguran arheološki nadzor.
Idući koraci su kompletiranje izvedbene projektne dokumentacije, ishođenje konačnog rješenja Konzervatorskog odjela te priprema tender dokumentacije za raspisivanje javne nabave za sanaciju cjelokupnog kanala mješovite odvodnje na Stradunu u dužini 270 metara.
Prije nego se krene s idućom fazom njegove sanacije potrebno je proći proceduru kontrole i odobrenja natječajne dokumentacije od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a što je neophodan korak kako bi sanaciju mogli financirati sredstvima iz EU fondova kroz projekt Aglomeracije Dubrovnik.
Želja je Vodovoda da s drugom fazom sanacije kanala započeti već prije iduće turističke sezone, ali dinamika pokretanja tih radova će ovisiti ponajviše o vremenu prolaska ovih nužnih procedura i dobivanju potrebnog odobrenja od nadležnih institucija.

Naslovnica Dubrovnik