Dalmacija Dubrovnik

vremenske prilike idealne za branje

Berači soli u Stonu počeli posao

vremenske prilike idealne za branje

U stonskoj Solani u srijedu je počela berba soli, vremenske prilike idealne su za taj posao pa je još tijekom jutra iz bazena “Mundo” prikupljeno nešto više od 50 tona kvalitetne soli, koja će se, prema riječima vlasnika i direktora Svetana Pejića, dijeliti gostima restorana “Villa Koruna”, Stonjanima i poslovnim prijateljima.

U doba Dubrovačke Republike sol iz tog bazena slala se i na Knežev dvor i Crkvi i dijelila pučanstvu. U četvrtak će se prazniti bazen svetih Petra i Pavla, a u petak bazen “Frano” iz kojih će se prikupiti još oko stotinu tona, a sve količine bit će isporučene trgovačkoj mreži u županiji.

Ove će se godine, odlukom Uprave Solane, prazniti samo tri spomenuta bazena koji daju najkvalitetniju sol, jer je na skladištu još velika količina industrijske soli.

Na prikupljanju soli i ove su godine, uz stalno zaposlene, angažirani sezonci, među njima, što je višegodišnja praksa, i turisti, uglavnom Talijani i posjetitelji iz Bosne i Hercegovine.

J. Jelavić / EPEHA

Naslovnica Dubrovnik