Dalmacija Dubrovnik

Europski dom Dubrovnik pokreće program za mlade

Europski dom Dubrovnik(EDD) počinje projekt „Pokrenimo jug!“ kojim se potiče dijalog mladeži s odgovornim za politiku prema mladima na lokalnoj i županijskoj razini. Riječ je o trećem projektu EDD iz programa „Mladi na djelu“ Europske unije, koji sufinanciraju Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Dubrovnik.

Prva radionica održava se u subotu 10. ožujka od 10 do 14 sati u Gimnaziji Dubrovnik, a vodit će je Denis Sgagliardi, dugogodišnji aktivist za mladež udruge ZUM iz Pule, koji će sa sudionicima govoriti o iskustvima u radu udruga mladih i savjeta mladih s područja Istarske županije te asocijacija mladih iz različitih europskih država.

Gabrijela Bijelić

Naslovnica Dubrovnik