Dalmacija Dubrovnik

More na plažama juga odlične kvalitete

Šesto ispitivanje mora u Županiji pokazalo je kako uzorci mora na svakoj od 101 plaže odgovaraju standardima kakvoće.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije izvijestili su kako je more na 98 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na dvije plaže bilo je dobre kakvoće, dok je na Ušću Ploče imalo zadovoljavajuću kvalitetu.

Gabrijela Bijelić
Naslovnica Dubrovnik