Dalmacija Dubrovnik

Lapadska obala

Iz podmorja ‘izronile’ gume, boce, kolica...

Nakon niza ekoloških akcija u kojima je sudjelovala udruga “Dubrovnik Lapad”, onima u svojemu kotaru, ali i na cijelom gradskom području - na Lokrumu, u starom Portu i na Elafitima - na red je došlo i čišćenje podmorja Lapadske obale između Ekonomskog fakulteta i lučice “Orsan”.

- Do sada smo već sudjelovali u akcijama uređenja plaže kod Titove vile te u čišćenju podmorja uvale Solitudo.

Međutim, mi se odazivamo na sve slične akcije na području Lapada te rado primamo sve ljude dobre volje koji nam se žele pridružiti. Jer, za čistiji Dubrovnik, osobito za čistiji Lapad, svi su dobro došli.

Na površinu je izvađen veliki broj automobilskih guma, pa čak i jedna guma od bagera, kao i više staklenih i plastičnih boca, ali i jedna trgovačka kolica, rekao nam je Novak Bukvić, jedan od agilnijih aktivista udruge “Dubrovnik Lapad”, koji je zamolio da prenesemo zahvalnost hotelu “Kazbek” koji je sve sudionike akcije častio kvalitetnom i bogatom marendom.

Ahmet KALAJDŽIĆ

Naslovnica Dubrovnik