DalmacijaIspravak

Demanti Rikarda Novaka: Sve je napravljeno po zakonu

Piše PSD

Nakon objave članka naslova "Sve ostaje u familiji: gradonačelnik za direktora gradske firme postavio rođaka svojeg zamjenika, obiteljsko stablo sada istražuje Povjerenstvo za sukob interesa" u redakciji Slobodne Dalmacije pristigao je demanti odvjetnika Rikarda Novaka kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti:

Na internetskom portalu www.slobodnadalmacija.hr objavljen je dana 5. prosinca 2019. članak pod naslovom "Sve ostaje u
familiji: gradonačelnik za direktora gradske firme postavio rođaka svojeg zamjenika, obiteljsko stablo sada istražuje
Povjerenstvo za sukob interesa", od strane autorice Andree Topić. U navedenom tekstu izneseno je niz selektivnih informacija koje mogu dovesti Vaše čitatelje u zabludu te sam na njih dužan reagirati.

U tekstu se spominje kako je "Rikardo Novak, mimo Gradskog vijeća postavio g. Luku Buzolića na direktorsku funkciju
Natučkog centra Hvar". Također i da je "Intrigantniji dio odluke s potpisom Nataše Novaković, predsjednice Povjerenstva, vezan uz imenovanje u "Nautičkom centru Hvar", navodi elemente kršenja odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koje jasno kažu da predstavnička tijela (općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština, op.a.) moraju biti ta koja predlažu članove upravnih tijela i nadzornih odbora tvrtki u većinskom vlasništvu lokalne ili regionalne samouprave".

Naime, zbog točnog i cjelovitog informiranja javnosti potrebno je znati da je Gradska uprava Grada Hvara, prije imenovanja g. Luke Buzolića na poziciju direktora spomenutog trgovačkog društva u vlasništvu Grada Hvara, zatražila dva neovisna pravna mišljenja prema kojima su i djelovali u ovom postupku. Ona su potvrdila kako smo obvezni postupati u skladu sa člankom
423. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojem član društva, ovdje Gradonačelnik kao zastupnik Grada Hvara
(jedinog člana), svojom odlukom imenuje upravu društva - direktora. Isti Zakon u tom dijelu ne upućuje na primjenu niti jednog drugog supsidijarnog propisa.

Također smo pri imenovanju g. Buzolića, sukladno navedenim pravnim mišljenjima, ali i poznavanjem prakse iz drugih
jedinica lokalne samouprave, postupali i po odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. On jasno
diktira u članku 48. stavku 6. sljedeće: "Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imenuje i razrješuje predstavnike
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba". Sve navedeno jasno piše i u javno objavljenom očitovanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali je
autorica teksta to izostavila. Naime, ova je jedinica lokalne samouprave stava, a uz savjetovanje i s dva neovisna pravna izbora,
da se u odnosu pitanje zakonitosti izbora direktora beziznimno primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao propisima višeg ranga od Zakona o sprječavanja sukobu interesa.
Nadalje, u tekstu se navodi kako je g. Luka Buzolić imenovan zato što "dugo godina radi u trgovačkom društvu te je upoznat s problematikom kao i radom na terenu". Želim dodatno naglasiti kako je g. Buzolić udovoljavao svim stručnim kriterijima zapošljavanja te nije zaposlen po bilo kojoj drugoj osnovi kako se naslovom i samim tekstom nastoji implicirati.

Potrebno je navesti kako o njegovoj kvaliteti rada i stručnosti na toj funkciji u prilog idu i izvrsni rezultati Nautičkog centra Hvar ostvareni u 2018. koji iznose na kraju obračunske godine 3.698.079,00 kuna što je povećanje za više od milijun kuna naspram 2017., odnosno 2.678.885,00 kuna koje je ostvarila prethodna uprava.

Što se tiče dijela teksta u kojem se navodi kako sam "pri ispunjavanju imovinske kartice zaboravio upisati vlasništvo nad
svojom tvrtkom, Cosimo, treba istaknuti da se tu uistinu potkrala pogreška pri ispunjenju tog dokumenta te da sam u cijelosti izvršio proces prenošenja upravljačkih prava na povjerenika kako zakon i propisuje.

Od preuzimanja mandata 2017. kao neovisni kandidati, Gradom Hvarom upravljamo u skladu sa svim zakonima te vjerujemo kako će i rezultat ovog procesa to i pokazati.